87819. lajstromszámú szabadalom • Eljárás természetes színű lefektetési képeknek előállítására

Megjelent 1931. évi január hó 2-án. MAGTAR KIRÁLY! JNÍHE SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87819. SZÁM. — IX/f. OSZTÁLY. Eljárás természetes színű felfektetési képeknek előállítására. Oberg-assner Michael fényképész München. 2. pótszabadalom a 80545. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1921. évi március hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1919. évi március hó 31-ike. A jelen találmányt képező eljárás a 80.545. számú törzsszabadalomban védett, természetes színű, felfektetési képeknek előállítására szolgáló eljárásnak egy to-5 vábbképzési módja, melynél nem kell kész festékanyagokat színtelen alakban a primar festékekhez keverni, hanem lehet célszerűen oly festékanyag-componense­ket, illetve a kátrányfestékiparnak oly 10 közbenső termékeit alkalmazni, melyek­ből azután a eollodialis médiumban (a fényképészeti lemezen vagy papíron) is­mert módon festékanyag-synthesisekel lehet megejteni, miáltal a lehetőségek L5 száma jelentékenyen fokoztatok. így pl. a primar festékanyaghoz alkal­mas, színtelen vegyületeket adagolha­tunk, melyek aztán a eollodialis médium­ban salétromos savnak, diazovegyületefe-Í0 nek és nittrosevegyületdknek oldatával, aldehydoldatokkal hyrazinoldatokkal stb. a complementar festékanyagokká alakul­nak át. Ekként tehát nemcsak a colloid­réteg tartalmaz színtelen kiindulási anyasokat a festékanyag számára, ha- 25 nem az előhívási oldat is tartalmaz oly festékanyag-componenseket, melyek csak a colloidrétegben tartalmazott componen­tíekkel adják a kívánt festékanyagot. Szabadalmi igény: 30 A 80.545. -számú törzsszabadalomban vé­dett, természetes színű, felfektetési képeknek előállítására szolgáló eljá­rásnak egy továbbképzési módja, jel­lemezve azáltal, hogy a eollodialis 35 médiumhoz vegyületeket adagolunk, melyek festékanyag-componenseknek, mint diazovegyületeknek, aldehydek­nek, hydrazinoknak stb. oldataival való kezelés révén festékanyagokká 40 alakíthatók át és hogy ezen kezelés előtt vagy után vagy közben az ere­deti rács-festékanyagokat színtelenít­jük. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents