87761. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés ammónia szintetikus előállítására

Megjelent 1931. évi február hó 188-án. MAGYAR KIRÁLYI JnHHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87761. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés ammónia szintetikus előállítására. Dr. Casale Luigl vegyész Róma. A bejelentés napja 1924. évi május hó 17-ike. Ammóniának szintetikus előállítására elemeiből a kontaktus eljárás szerint nagy, költséges erőkifejtés szükséges és pedig nemcsak a különböző géptelepek i üzieme miatt, hanem azonfelül és még in­kább a kiindulási anyagok előállítása folytán, amelyeket a legnagyobb tiszta­ságban kell alkalmaznunk, avégből, hogy a katalitos anyag leghosszabb tartamát i biztosítsuk. A hidrogénnek és nitrogénnek előállí­tási költségeit még az is megdrágítja, hogy az oxigénnek teljes előállítását hozzá kell számítanunk, amelyet mindig egyidejűleg kapunk, ha elektrolitos hidro­gént használunk és a nitrogént a folyós levegő deszitillálásából állítottuk elő. Az oxigénnek azonban eddigelé nagyon korlátozott az ipari alkalmazása, úgy hogy a kapott mennyiségnek legnagyobb része teljesen veszendőbe megy, már pe­dig az, tekintettel nagy reakcióképessé­gére, igen előnyösen értékesíthető volna. A szintetikus ammónia technikai elő­állításának kezdete óta iparilag azzal is sokat foglalkoztak, hogy az előállítás kör­folyamatának egyes részedben fejlődő me­leget újra visszanyerjék, amelynek ereje, ha azt célszerűen értékesítjük, az am­mónia előállítási költségeit bizonyára részben lecsökkentemé. Végül megjegyzendő, hoigy a hidrogén­nek elektrolitos előállításánál az elektro­lizáló készüléket desztillált vízzel kell táplálni, amelynek előállítása vagy be­szerzése természetesen szintén szaporítja a költségeket. A jelen találmány célja már most a melléktermékeknek egyidejű értékesítése és az energiának lehető legnagyobb visz­szanyerése és felhasználása. Ehhez képest a találmány tárgya egy összeljárás szin­tietikus ammónia előállítására, amely egymásra következő berendezéseknek olyan sorozatát foglalja magában, amely 45 lehetővé teszi az összes melléktermékek értékesítését, a folyamait közben termelt energia legnagyobb fokú visszanyerését és a fent említett hátrányok elkerülését. A találmány szerinti eljárásnál a víz 50 elektrolízisénél keletkező oxigén teljesen vagy majdnem teljesen fel lesz használva a tüzelőanyag elgázosítására, vagy pedig a kapott gáznak következő teljes elégeté­sére, vagy pedig mindkét célra, amennyi 55 ben oxigént és levegőt kellő arányban ele­gyítünk. Az égésnél fejlődő meleg hajtó­erő termelésére és az elektrolizishez szük­séges desztillált víz készítésére szolgál. Ha a fent említett műveleteknél oxigént 60 alkalmazunk, akkor elégett gázt kapunk, amelynek magas a szénsavtartalma. A gáznak alkatrészed, nitrogén és szénsav, magas nyomással és 30 C°-ot meg nem hialadó hőmérsékletre való hűtéssel köny- 65 nyen elkülöníthetők egymástól. Ilyen módon egyrészt az ammónia készítéséhez szükséges nitrogént kapunk és másrészt a szénsavat gyüjthetjük és az ammóniának ammoniumkiarbonát, ammoniumbikarbo- 70 Hat vagy hugyany alakjában való leköté­sére használhatjuk. A következőkben az eljárás foganatosí­tását hivatkozással a csatolt vázlatos rajzra fogjuk ismertet,ni. 75 Az (1) elektrolizátorokban fejlesztett hidrogén (2) gazométerbe jut, ahonnét a (3) kompresszor 100—1000 vagy több at­moszféra-nyomás aíliatt leszívja. Az oxigént a (4) gazométerben gyűjt- 80

Next

/
Thumbnails
Contents