87718. lajstromszámú szabadalom • Túlfeszültség levezető készülék

Megjelent 1931. évi február hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 87718. SZÁM. — "VH/g. OSZTÁLY. Túlfeszültség levezető készülék. Pfiffner Emil mérnök Fribourg". A bejelentés napja 1923. évi julius hó 16-ika. Németországi elsőbbsége 1922. évi julius hó 17-ike. Villamos hálózati túlfeszültségek leve­zetésére oly készülékeket alkalmaznak, amelyek általában egy szikraközből és egy kisülési ellenállásból állanak. Azon 5 amplitúdó beállítása céljából, amelynél a készüléknek működésbe kell lépnie, a szikraköz általában szabályozható. A készülék használhatósága szempont­jából azonban nemcsak a működéshez 10 szükséges legkisebb feszültség nagysága, hanem főként az ivoltás megbízhatósága bír különös fontossággal. A túlfeszültség kisülését igen gyakran a hálózatból folyó áram követi, amelynek megszakítása kü-15 lönleges eszközöket igényel. Ismeretesek oly berendezések, amelyeknél ezt az ára­mot egy különös, a szikrapályán kívül elrendezett megszakító kontaktuson egy önműködő elektromágneses kapcsoló sza-20 kítja meg. A találmány értelmében a há­lózati áram által gerjesztett megszakító mágnes a szikrapálya ívére megszakító fuvó hatást gyakorol. A kapcsoló, valamint a mágneses fúvás 25 együttes hatása által a kisülést követő áramot a kellő biztonsággal szakítjuk meg. A mellékelt rajzon az 1. ábra a levezető készülék egy kiviteli 30 alakját, a 2. ábra pedig annak egy részletét mu­tatja. Az 1. ábrában (a) és (b) a szikrapálya elektródái; a vezeték a (a) elektródához 85 csatlakozik. A (a) elektróda kónikus alakú és nagyobb felületével a felfelé nyíló, csészeformájú (b) elektróda belse­jébe nyúlik úgy, hogy itt is a szarvakon jelentkező hatás létesül. Az (a—b) szikrapálya egy (s) mágnes- 40 tekercs egyik végére van kapcsolva. E tekerccsel párhuzamosan, annak belsejé­ben van a (r) indukciómentes ellenállás elrendezve. A (s) tekerccsel másik végén egy mozgó, a tekercs belsejébe nyúló (m) 45 mágnesmag egy (f) rúgó segélyével van összekötve. A (m) mag a (w) levezető el­lenállást veszi körül és ezen, valamint a megszakító kontaktuson és a (e) elektró­dán át a földdel való összeköttetést lé- 50 tesíti. Ha a (a) elektródán a feszültség egy bizonyos értéket meghalad, úgy a szikra a (b) elektródra ugrik át, amidőn a kisü­lés útja a (r) és (w) ellenállásokon át 55 indukciómentes. A kisülést követő háló­zati áram a (s) tekercs alacsony ellen­állása következtében főleg ezen át folyik, és egy oly mágneses mezőt létesít, amely egyrészt az (a—b) szikraköz ívét tangen- 60 tiális irányban kifújja, másrészt az (m) mágnesmagot felhúzza, miáltal az ára­mot az (e) elektródánál megszakítja. A fuvóerő egy axiális komponensének létesítése céljából a (a) elektróda a 2. áb- 65 rában feltüntetett módon egy csavarvo­nalban haladó menettel képezhető ki. A találmány tárgya a rajzban feltün­tetett kiviteli alaktól eltérő módon is ki­képezhető. 70 Szabadalmi igények: Túlfeszültséglevezető készülék szikra­ipályából, levezető ellenállásból, vala­mint egy a kisülési áram által ger­jesztett elektromágneses megszakító- 75

Next

/
Thumbnails
Contents