87715. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csávafestő anyagok előállítására

Megjelent 1931. évi február hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87715. SZÁM. IV/f. OSZTÁLY. Eljárás csávafestőanyagok előállítására. Pereira Hans bankár Wien. A bejelentés napja 1924. évi március hó 1-je. Ausztriai elsőbbsége 1923. évi április hó 7-ike. Maga a dioxiperilén nem rendelkezik különösen értékes festőtulaj donságokkal. Azonban azt találtuk, hogy értékes festő­anyagok állnak elő akkor, ha a dioxiperi-5 lént a már ismert módszerek szerint (Dengg és Zinke, Monatshefte für Ohemie 1922.) benzoylezzük és vízmentes alumi­niumkloriddal hevítjük. Foganatosítási példa: 10 Egy rész (Zinke és Dengg, Monatshefte f. Chemie, 1922. szerint előállított) diben­zoyldioxiperilént három rész vízmentes aluminiumkloriddal egy óra hosszat 160 —200°-ra felhevítünk. Az előállt ömleszté-15 ket híg sósavval kifőzzük, a terméket le­szűrjük, mossuk és szárítjuk. Az anyag alacsonyabb forráspontú oldószerekben meglehetősen oldhatatlan és acetonból átkristályosítható. Legyezőalakú, sötét violásvörösárnyalatú tűk állanak elő. A 20 kénsavas oldat violaszínű. Az anyag ná­triumhidroszulfitcsávából való kicsapás­sal tisztítható, esetleg alkohol hozzáadá­sával és utólagos levegővel való fúvás­sal. A csáva ultramarinkék és a gyapo- 25 tot ugyanilyen színűre festi; levegőre ki­függesztve szép, kissé vörösesárnyalatú kékszínű lesz. Szabadalmi igény: Eljárás csávafestőanyagok előállítására, 30 azzal jellemezve, hogy a dioxiperilének benzoylszármazékait vízmentes alumi­niumkloriddal hevítjük. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents