87671. lajstromszámú szabadalom • Kukoricaszárítógép

Megjelent 1931. évi február hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZAK AD ALMI BIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87071. SZÁM. X/il. OSZTÁLY. Kukoricaszáraratógép. Józsii Károly igazgató Szeged. A bejelentés napja 1923. évi julics hó 4ike. A kukoricaszárak levágása mindeddig kézi erővel történt, ami által a szárvágás igen lassan ment, sok munkást, illetve nagy munkaidőt vett igénybe. Eme lassú 5 munka kiküszöbölésére szolgál jelen talál­mány szerinti gép, melyet akár motorikus úton, akár állati vontatóerővel, vagy pe­dig emberi erővel működtethetünk és amelynek segélyével egész kukoricasorok 10 levágása rendkívül gyorsan eszközölhető. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 1. ábra a gép oldalnézete, a 16 2. ábra a gép felülnézete, a 3. ábra pedig részletrajz nagyobb lép­tékben. A gép az (a) szántalpakon nyugszik, amely kiképzés folytán jobban tud a talaj !0 egyenetlenségein keresztül haladni, mintha kerekekre volna szerelve és kerekeknek kellene a göröngyökön átmenni. Az al­vázra elől a (b) rúd, valamint a (c) akasztókampó van szerelve a vonóállát 15 számára, lehet azonban a váz oly módon kiképezve, hogy a gépet az eléje fogott munkás vontathatja, vagy pedig lehet mo­torikus hajtásra berendezve. Az (a) szán­talpak hátsó (f) végei fel vannak hajlítva 10 és ezen felhajlított véget a (g) sínek rög­zítik a szántalp mellső végéhez. Az (f) szárakhoz a (h) anyáscsavarok segélyével az (i) szögvas van erősítve és ezen (i) szögvasra a (j) csavarok segélyével meg-16 erősített (d) keresztlemez van felfektetve. A (d) keresztlemezre egy második (k) ke­keresztlemez fekszik fel és ez utóbbit a hosszirányú (1) hasítékon átdugott (m) csavarok kötik hozzá az alsó (d) lemezhez. Az (m) csavarok meglazítása után a (k) 40 lemez az alsó (d) lemezen oldalirányban elcsúsztatható. A (k) lemez egyik vége a fölfelé álló C--alakú (n ) nyúlvánnyal bír és ezen nyúlványon az (o) hüvely által körülzárt és (p) spirálrúgóval körülteker- 45 cselt (r) orsó van átdugva, mely alul előbb négyszögletes (s) azután körkereszt­metszetű és csavarmenetes (t) nyúlvány­nyal van ellátva. (3. ábra). A (p) tekercs­rúgó egyik vége az (o) hüvelyhez, másik 50 vége pedig az (r) orsóhoz van kapcsolva. Az (r) orsó négyszögletes keresztmetszetű (s) nyúlványára az (u) fanyélben ágyazott és (v, vl) talplemezek által közrefogott (z) kés van felhúzva, mely az (s) nyúlványt 55 átbocsájtó ugyancsak négyszögletes furat­tal van ellátva és amit a (zl) anya rögzít az (r) orsóhoz. A (z) kés mellső széle bo­rotvaélesre kifent fürészfogazásúvá van kiképezve. 60 A gép működése a következő: Az (m) csavarok meglazítása után beállítjuk a (k) keresztlemezt oly helyzetbe, hogy a levá­gandó (y) kukoricaszár körülbelül ott ta­lálkozzon a (z) késsel, ahol az az (u) nyél- 65 bői kilép. Amint most a (z) kés és (y) kukoricaszárral találkozik, a kukoricaszár ellenállása folytán a kés hátrafelé elfordul az (r) forgáscsap körül és eközben a kés fürészfogas éle végighúzódik a kukorica- 70 száron és azt learatja. Amint a kés a szá­rat levágta, a (p) rúgó a (z) kést vissza­löki eredeti helyzetébe, úgy hogy a követ­kező szár levágása megkezdődhet. Ily mó­don a gép előre haladása közben a (z) kés 75 az útjába eső kukoricaszárakat sorra le­nyesi. A (p) rúgó erőssége oly módon van megválasztva, hogy a kukoricaszár erejé-

Next

/
Thumbnails
Contents