87658. lajstromszámú szabadalom • Szögfogó és berendzés járművek rugalmas kerékabroncsai számára sérülések megakadályozására

Megjelent 1981. évi február lió 3-án. MAGYAR KIRÁLYI i^^HÍ SZABAD A I.JT1 IURASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87658. SZÁM. — XX/c. OSZTÁLY. Szögfogó és berendezés járművek rugalmas kerékabroncsai számára sérülések megakadályozására. Sebastian Ziani d« Ferrauti mérnök Hollywood, Anglia. A bejelentés napja 1922. évi március hó 23 ika. A találmány tárgya járművekhez való gumiból vagy más rugalmas anyagból ké­szült kerékabroncsok, sérülésének meg­akadályozására vonatkozik, mely sériilé-5 seket az uttestén fekvő éles tárgyak okoz­hatják. Ismeretes, hogyha gumiabroncs egy az úttesten fekvő éles tárgy, mint szög, vagy éles kavics fölött áthalad és azt magába 10 ragadja, akkor az még az első órintkezé" következtében nem ágyazódik be az ab­roncs anyagába, hanem csakis a folytató­lagos forgás alatt ágyazódik be mélyeb­ben és mélyebben, amint az úttest felüle-15 tével többször érintkezik. A találmány tárgya egy olyan fogónak közel az abroncs felületéhez való elhelye­zése, me'ly teljesen azonos az abroncsnak az úttesttel érintkező alakjával és amely 20 fogó elfogja mindazokat a tárgyakat, amelyeiket az abroncs magával ragadott és azokat az abroncsról lehúzza. Motorkerékpároknál, ahol a kerékten­gely szilárdan áll a keret, illetve villáihoz 25 képest, amely által hordatik, eddig bádog­lemezeket alkalmaztak és sodronyokat húztak a keiretcsövektől, vagy a sárhá­nyótól az abroncs föl fekvési felületéhez közel, oly célból, hogy azok megfogják az 80 úttestről felragadott szögeket, vagy kavi­csokat és lesodorják azokat még mielőtt teljesen behatolnának. Négykerekes járműveknél nem mindig lehetséges ilyen a kocsi keretéire vagy a 35 .sánhányókra erősített szögfogó berende­zés elhelyezése, miután a keretek rugé­koinyan vannak elrendezve és a keret és sárhányókhoz képest viszonylagosan elmo­zognak. Próbáltak e célból a sárhányókról lazán 40 lecsüngő és az abroncs felületével érintkező láncokat is alkalmazni, azonban midőn a jármű mozgásban van, különösen egye­netlen felületen a lánc túlságosan kileng és a berendezés nem kielégítő. 45 Azon berendezést, mely a szögeket, ka viicsokat, tüskéket, üveg- és fémdarabokat és hasonlókat, amelyeket az abroncs az úttestről felszedett, kihúzza, a leírásban szögfogónak, azt a részét pedig, amely az 50 abroncs nyomófelületének közelében van elrendezve, a „fogó-él"-nek fogjuk ne­vezni. Számos szögkihúzó és abroincskaparó a következő kiképzéssel is bír: A fogóéi 55 vagy kapa róél oly módon van csuklósan egy tartóra szerelve, hogy ahhoz képest, ha szükség van rá, egy kis szög alatt el­fordulhat. Az egyes részek úgy vannak elrendezve, hogy egy ütköző által hatá- 60 rolt szélső helyzetben az él működő hely­zetében közel az, abroncshoz vagy kerék­hez helyezkedik el és abban a helyzetében egy rúgó által az ütközőhöz szoríttatik. Ha már most kavics vagy hasonló kerül (35 az abroncs és az él közé, anélkül, hogy az abroncsból eltávolíttatott volna, az élre ható nagyobb nyomás kényszeríti a lengő kart az ütközőtől eltávolodni, vala­mint az élet is az abroncstól és az abron- 70 csőn maradt kavicsnak az él alatt való eltávolodása után a rúgó az, élet isimét visszanyomja eredeti helyzetébe, a lengő kar pedig az ütköző előtt helyezkedik el. Tehát a járművek abroncsain egy jelző- 75 készülék van elhelyezve, mely a jármű­kerék futófelületének közvetlen közelébe helyezett élből áll, amely élet az abroncsba

Next

/
Thumbnails
Contents