87577. lajstromszámú szabadalom • Eljárás robbanó anyagok előállítására

— 2 — nyel a gelatináláshoz, míg a megfelelő módosított robbanó gelatinnál, melynek összetétele a következő: Nitroglicerin 91.6% 5 oldható lőgyapot .... 7.5% formanilid 0.2 ) 0 3% form-o-toluidid 0.1 5 ° kalciumkarbonát .... 0.6% mely a szokásos módon 60° C. egész 70° 0. 10 hőmérsékletnél készült, a gelatinálás 30 perc alatt fejeződik be. Egy gelignit esetében viszont, ha ren­des gelignitet készítünk, a következő ösz­szetételben: 15 Nitroglicerin 61.1% lőgyapot 3.8% faliszt 7.2% káliumnitrát 27.6% kalciumkarbonát .... 0.3% 20 a rendes eljárás szerint, 60—70° C. hőmér­sékleten, akkor a gelatináláshoz kb. 75 percet igényel, míg egy módosított gelig­nit, melynek összetétele a következő: Nitroglicerin 60.8% 25 oldható nitrocellulosa . . 3.8% káliumnitrát 27.6% faliszt 7.2% formanilid 0.2 ) 0 3% form-o-toluidid 0.1 5 ' " ' ° 30 kalciumkarbonát .... 0.3% amely a rendes eljárás útján 60—70 ° 0. hőmérséklet mellett készül, a gelatinálást kb. 35 perc alatt fejezi be. A következők további tipikus robbanó-35 szerek példái, amelyek a jelen találmány­nak megfelelően állíthatók elő a szokásos magasabb hőmérsékletnél és amelyek nitroglicerinben oldható aromatikus nitro­anyagokat tartalmaznak. 40 I. Nitroglycerin .... . 89.8% oldható nitrocellulosa . 8.7% folyékony trinitrotoluol . 0.9% kalciumkarbonát . . . , 0 6% II. Nitroglycerin .... . 60.5% 45 oldható nitrocellulosa . 3.8% káliumnitrát .... . 27.6% faliszt . 7.2% folyékony trinitrotoluol . 0.6% kalciumkarbonát . . . . 0.3% 50 Az ezen összetételek gelatinálásához szükségelt redukált időtartamok a fenn feljegyzetteknek nagyon közelítőleg meg­felelnek. A gelatinálás ily erősen lecsökkentett időszükséglete nagyon jó hatással van a 55. gyártási kockázat redukálásának szem­pontjából a mai gyártási eljárásokkal szemben, amennyiben a kockázat a munkaidővel arányos. A gelatinálás idejének lecsökkentése 60 ezenfelül azzal a hatással van összekötve, hogy az anyagok egyesülése közben elért átlagos hőmérsékletet csökkenti és így a biztonságot növeli. Szabadalmi igények: 65 1. Eljárás nitroglicerint és gelatinált nitrocellulózát tartalmazó robbanó anyagok előállítására, azzal jellemezve, hogy a következő anyagok közül egyet vagy néhányat, a nitroglicerinhez vi- 70' szonyítva, csekély mennyiségben (0.1 egész 1%) belekeverünk: 1. Carbamin sav urethanjai fagy esterei; 2. Anilidek; 75-3. Substituált carbamid; 4. Glycerolnak és más polyhydrikus alkoholoknak aldehydekkel való kon­denzációs termékei; 5. Oxanilikus ester homologjai; 80" 6. Nitroglicerinben oldható aroma­tikus anyagok, pl. mono-, di- vagy tri­nitrotoluol, mono-nitronaphtalin, di­nitro-benzol, nitro-xylen, vagy ezen anyagok keveréke és a gelatinálást 85 fölemelt hőmérséklet mellett, célsze­rűen 60° C. egész 70° 0. mellett, eszkö­zöljük. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy a nitro- 90 glicerinben, mielőtt azt a nitrocellulo­sával egyesítenők, az 1. igénypontban felsorolt anyagcsoportok közül egyet vagy néhánynak keverékét csekély mennyiségben (a nitroglicerinre szá- 95 mítva 0.1 egész 1%-ot) feloldjuk, mire a többi összetevőt az oldattal fölemelt hőmérsékletnél (célszerűen 60° C. egész 70° C.-nál) hozzuk össze. 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti eljárás 100 kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy a kiválasztott anyag, vagy legalább a kiválasztott anyagok egyike a gelati­nálást gyorsító szer gyanánt, vala­mint stabilizáló gyanánt hat. 105 ' Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents