87561. lajstromszámú szabadalom • Eljárás porcelánszerű masszának hideg úton való előállítására

Megjelent 1931. évi február hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87561. SZÁM. — XVII/b. OSZTÁLY. Eljárás porcellánszerű masszának hideg úton való előállítására. Becker Kiirt kereskedő Berlin-Wilmersdorf. A bejelentés napja 1923. évi augusztus hó 25-ike. A találmány tárgya eljárás porcellán­szerű masszának hideg úton, vagyis égetésre való tüzelőanyag alkalmazása nélkül, csupán vegyi folyamat útján való 5 előállítására. Ez a vegyi eljárás abban áll, hogy szilikátokat, különösen magné­ziumszilikátokat (zsírkövet, steatitet, asz­besztet és más hasonló ásványokat, ame­lyek a szarukőhöz és a szerpentinhez szo-10 ros genetikus vonatkozásban állanak), valamint aluminiumszilikátokat (kaolint, agyagot és máseffélét), illetve földpátot, finomra felaprított állapotban, timsó hozzáadása mellett összekeverünk és meg-15 felelő savkeverék segélyével (pl. sósavval és kénsavval fluor-hidrogénsav vagy íluortartalmú vegyület hozzáadásával), a képződő gipsz kiválasztása után fel­tárunk, mire a masszához magnézium-20 kloridot vagy más klórvegyületet és fosz­forsavat, vagy más, alkalmas savat adunk. Ez a massza minden további intéz­kedés nélkül alkalmas formákban való sajtolásra; ha az anyag formákba vagy 25 kokillákba öntendő, akkor azt víz hozzá­adásával megfelelően hígítjuk. A massza megmerevedése alkalmával, mint a kísér­letek mutatták, zsugorodás nem követ­kezik be, minthogy termikus változások nem mennek végbe. Ez a porcellánszerű 80 massza tetszőleges festékhozagok haszná­lata melett bármely ízléshez vagy célhoz alkalmazkodhatok és könnyen csiszolható is, végül hideg úton előállított mázzal is bevonható. 35 Szabadalmi igény: Eljárás porcellánszerű masszának hideg úton való előállítására, jellemezve az­által, hogy szilikátokat (különösen magneziumszilikátokat, aluminiumszi- 40 likátokat, földpátot) felaprított álla­potban fluor-hidrogénsav vagy fluor­tartalmú vegyület segélyével, savak hozzáadásával, megmerevedő, formába való öntés vagy sajtolás útján, tet- 45 szőlegesen formálható masszává alakí­tunk át. Pallas nyoü.da. Budacest.

Next

/
Thumbnails
Contents