87530. lajstromszámú szabadalom • Ujítások beszélőgépeken

Megjelent 1931. évi február hó 16-án. __ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87530. SZÁM. — IX/d. OSZTÁLY. Újítások beszélőgépeken. Első Magyar Hanglemezgyár K.-T. Budapest. A bejelentés napja 1911. évi október hó 21-ike. A jelen találmány tárgyát újítások ké­pezik, melyek egyrészt a hangkarnak a felvétel és célszerűen a reprodukció alkal­mával is kényszermozgású vezetésére és 5 másrészt a beírt hanglemez (viaszlemez) lesimítására vonatkoznak. A találmány tárgyának egyik kiviteli alakja szerint a beszélőgépnek a rúgómű által forgatott függélyes tengelyére alkal-10 mas hüvelyével egy tok dugható fel, mely kúpfogaskerékáttétel felvételére szolgál, mely utóbbi a tengely forgását egy víz­szintesen ágyazott csavarorsóra viszi át. E csavarorsóra egy szegmensalakú csavar-15 anya fektethető lazán rá, mely csuklósan van a hangdobozhoz erősítve. Ha tehát ezen, a hangdobozzal csuklós összekötte­tésben álló csavaranyaszegmenst a beszélő­gép tengelyének felső végére illesztett 20 tokból kinyúló, a tengellyel kapcsolatban álló csavarorsóra fektetjük, a tengely és vele a csavarorsó forgása folytán a hang­doboz a csavarorsó emelkedésének meg­felelő kényszermozgású eltolódást szen-25 ved, azaz a felvétel és reprodukció eszköz­lésére szükséges vezetést nyer. Emellett a fentemlített tok alsó fenéklapja, mely a hajtótengelyre illesztett hüvellyel egy darabot képez, tehát azzal együtt forog, 30 alsó részén egy, a hanglemez alkalmas fúratába illő pecekkel van ellátva, miáltal forgása közben a hanglemezt is biztosan magával viszi. Egy további kiviteli alaknál a hangkar -35 nak a felvétel és a reprodukció alkalmá­val való kényszermozgású vezetésére a beszélőgép lemeztartó tárcsája alatt egy, alsó oldalán vezető spirálissal ellátott tárcsa van levehetően megerősítve, mely­nek spirálisába a hangkarhoz csuklósan 40 erősített, a lemezeket megkerülő rugalmas karra erősített vezetőszeg nyúlik. A hang­kar ezen kényszermozgású vezetésének ki­kapcsolásaira a beszélőgép szekrényére, a fentemlített tárcsa alatt egy tengely van 45 forgathatóan ágyazva, melynek egyik, a lemezek alól kinyúló vége fogantyúval, másik vége pedig excenterszerű tárcsával van felszerelve, úgy hogy e tengely kis elforgatásával az excentertárcsa a fent- 50 említett rugalmas kart lenyomja és ezzel a vezetőszeget a tárcsa spirálisából lefelé kiemeli. E kiviteli alak úgy is kiképezhető, hogy a spirálissal ellátott vezetőtárcsa, spiráli- 55 sával felfelé fordítva, a beszélőgép szekré­nyének közvetlen közelében van elhelyezve és közte, valamint a lemeztartótárcsa közt hézag van hagyva a hangkarral össze­kötött és végén vezetőszeggel ellátott fent- 60 említett rugalmas kar és a kikapcsolásra szolgáló excenteres tengely számára, mi­kor is természetesen a vezetőszeg a rugal­mas karból lefelé nyúlik és kikapcsolás­kor az excenter által lefelé emeltetik ki 65 a spirálisból. A beírt hanglemez (viaszlemez) lesimí­tására a jelen találmány szerint a hang­karra, a hangdoboz helyébe illeszthető üreges tok szolgál, mely alsó, a lemez felé 70 fordított részén egy beillesztett lesimító­kővel (zafirkővel) van ellátva, melyről a legyalult viaszforgács a tok alkalmas nyí­lásán át a tok belsejébe jut, ahonnan a munka elvégzése után a tok fedelének le- 75 vételével eltávolítható. E tok a kellő kény­szermozgású vezetés céljából szintén el van látva a fenti, első kiviteli alaknál

Next

/
Thumbnails
Contents