87456. lajstromszámú szabadalom • Készülék selyemgubók szálának a motollálás alatti önműködő tisztítására

Megjelent 1931. évi március lió 2-án. MAGYAIÍ KIRÁLYI SZABADALMI KIKÓSÁG SZABADALMI LETRAS 81456. SZÁM. — IVa/1. OSZTÁLY. Készülék selyemgubók szálának a motollálás alatti önműködő tisztítására. Dr. Fioruzzi Vittorio Plaisailce. A bejelentés napja 1920. évi szeptember hó 8-ike. Olaszországi elsőbbsége 1919. évi szeptember hó 27-ike. A találmány tárgya készülék a selyem­gubókról lefejtödö selyemszálak önműködő tisztítására. A készülék, mely az áztatómedence 5 egész hossza mentén végighalad, kissé kívül esik a porcellángyűrűk közép­vonalából, amelyeken a selyemgubók szálai keresztülhaladnak és lényegében csapágyak sorából, az áztatómedence egész 10 hosszát elfoglaló, csapágyakban ágyazott végigmenő forgó dobból, továbbá forgó dobok sorából áll, melyek rövidebbek, mint két szomszédos csapágy közötti köz és végigmenő dobtól megfelelő távolságban 15 vannak elrendezve, oly célból, hogy a selyemgubók szálait átengedjék és anél­kül, hogy a szálak a dobok között bár­minő nyomás alá kerülnének, a szálak­kal együtt emelkedő tisztátalanságok a 20 dobok között nem tudnak keresztül­haladni; a készülék továbbá súrlódó kerekek és hengerek sorából áll, melyek a rendszer szabályszerű mozgatására szol­gálnak és oly mechanizmusokból, melyek 25 a dobokat tisztítják és az ezen dobokra esetleg rátapadó tisztátalanságokat le­választják. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpen vett kiviteli alakját mu-80 tatja, az 1. ábra az áztatómedence egy részének harántmetszete, mely a dobokat működés közben tünteti fel. A 2. ábra az 1. ábrán látható áztató-85 medencerész felülnézete, mely a selyem­gubók elhelyezkedését mutatja. A 3. ábra az áztatómedencének a 2. ábra A—B vonala mentén vett függélyes met­szete, míg a 4. ábrán egy részlet látható, mely a 40 dobok metszetét mutatja. Az áztatómedence (X)-el van jelölve, melynek a rajz áttekinthetősége céljából csak egy része van feltüntetve. Bizonyos magasságban az áztatómedence oldal- *5 falaira a szélső (S') csapágyak vannak erősítve. Ezen csapágyak egyenlőek és az (X) medence két végén szimmetrikusan vannak elrendezve. Az áztatómedence fenékfapjára erősített közbenső csap- 50 ágyak (S)-el vannak jelölve. Ezen csap­ágyakban bizonyos magasságban az (R, R') dobok vannak ágyazva, melyek a nyi­lak által jelzett irányokban (4. ábra) fo­rognak. Ezen dobok közül az (R) dob a 55 medence fölött végighalad, míg a többi rövidebb (R') dobok közül minden egyes (S) csapágyban egy dob van az egyik végénél fogva ágyazva, míg a dob másik szabad vége hegyesen van kiképezve. 60 Az (R') dobok a porcellángyűrűk alatt vannak elrendezve, melyeken a selyem­gubók szálai haladnak oly módon keresz­tül, hogy ezen szálak kissé eltérnek a do­bok közös érintővonalától. 65 Az (S') szélső csapágyak és az (R, R') forgódobok között a forgó dobokon súr­lódó hengerek vannak elrendezve, melyek a forgó dobokkal egy darabot képeznek. Ezen súrlódó hengerek átmérőjének ösz- 70 szege kissé nagyobb, mint az (R, B') doboké, azaz a végigmenő dob és a hegyes dobok közé megfelelő köz van iktatva, mely lehetővé teszi azt, hogy a selyem­szálak keresztülhaladjanak anélkül, hogy 75 megtörnének, mimellett a tisztátalansá­goknak a szálakkal együttes áthaladása meg van akadályozva. A dobokat az (r, r')

Next

/
Thumbnails
Contents