87374. lajstromszámú szabadalom • Műtrágyaszóró gépek mozgatható trágyaszekrény fenekének tömítése

Megjelent 1931. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87314:. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Műtrágyaszóró gépek mozgatható trágyaszekrény fenekének tömítése. Tarján Ödön Losonc. A bejelentés napja 1922. évi szeptember hó 16-ika. A jelen találmány tárgya a Schlör­rendszerű műtrágyaszórógépek mozgat­ható trágyaszórófenekének sajátos tömí­tésére vonatkozik. 5 Az eddigelé ismeretes kiviteleknél a nemeztömítést a szekrény fenéklemeze és merevítő szögvasa közé szegecselték úgy, hogy kopás ntán sem utánaállítani, sem pedig egyszerű eszközökkel kicserélni nem 10 lehetett. Ezt a súlyos hátrányt küszöböli ki a • jelen találmány tárgya, mely a rajzban függélyes metszetben van szemléltetve. A szekrény (a) fenéklemeze a jelen ta-15 lálmány szerint a (b) merevítő szögvassal tömítés közbehelyezése nélkül van össze­kötve, pl. összeszegecselve. A (h) nemez­tömítés a besajtolt hornyokkal ellátott (g) bádogtasakban van elhelyezve, mely az (e) 20 csavarok segélyével, a gép egész szélessé­gére kiterjedő, leszerelhető (c) fa- vagy vassínhez van erősítve. A (c) sín viszont (d) csavarok segélyével a szekrényfenék­hez van kapcsolva. Be- vagy utánaállítás céljából csak a kellő számú vagy vastag- 25 ságú (f) alátétlemezt kell a (c) sín és a (b) merevítő szögvas közé helyeznünk, mi­által mindig elegendő tömítést érünk el. Ha a (h) nemeztömítés teljesen használha­tatlanná vált, akkor maga a gazda, szak- 30 ember bevonása nélkül cserélheti ki egy, a gyárból használatra kész állapotban szállított, tij tömítéssel. A (c) sín utána­állítása természetesen másképpen, pl. nyo­mócsavarok segélyével is foganatosítható. 35 Szabadalmi igény: Műtrágyaszóró gépek mozgatható trágya­szekrény fenekének tömítése, jelle­mezve azáltal, hogy a (h) tömítőanyag célszerűen besajtolt hornyokkal ellá- 40 tott, levehető (g) tasakban van elhe­lyezve, mely (f) alátétlemezek segélyé­vel a (b) merevítő szögvas lefelé irá­nyúié szárához képest beállítható, le­szerelhető (c) sínhez van erősítve. 45 1 rajzlap melléklettel. I^nllüS njomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents