87362. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hexametilentertramin előállítására metilénkloridból

Megjelent 1931. évi március lió 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 87362. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás hexametilentetramin előállítására metilenkloridból. Holzverkolilung-s-Iiidustrie A.-G. Konstanz. A bejelentés napja 1923. évi március hó 2-ika. Németországi elsőbbsége 1922. évi március hó 28-ika. Ismeretes, hogy metilenkloridnak heví­tésénél alkoholos ammóniákkal hexameti­lentetramin képződik. Ismeretesek to­vábbá kísérletek, amelyek szerint metilén­kloridnak vizes ammóniákkal magasabb hőmérsékletekre, pl. 200°-ra való hevítésé­nél klórammonium, ammoniumformiát és metilaminklórhidrát keletkeznek. Mi azt találtuk, hogy vizes ammóniák­kal is előállíthatunk hexametilentetra­mint metilenkloridból jó termelési há­nyaddal, ha a kiindulási anyagokat olyan hőmérsékleteken hagyjuk egymásra hatni, amelyek a 120°-ot lényegesen túl nem ha­ladják. Igen jó eredményeket érünk el, pl. akkor, ha 100°-os hőmérsékletek körül dol­gozunk. 90° alatti hőmérsékleteken a ter­melési hányadok csökkennek és tovább sülyedő hőmérsékletekkel mind kedvezőt­lenebbé lesznek. Példák: 1. 41 kg. metilenkloridot 100 1. vizes am­moniákoldattal, mely literenkint 023 kg. NEL-ot tartalmaz, autoklávában 15 órán át 100°-ra hevítünk. Az ekkor még meg nem bontott mtilenklorid jelen esetben 12 kg., ledesztillálása után a hexametilentetra­mint a reakcióelegyből, pl. kristályosítás útján kapjuk meg. A termelési hányad 7*2 kg. vagyis az átalakult metilenklorid 90%-a. Célszerűnek mutatkozott ammóniák fe­lesleggel dolgozni. Előnyösen azonban úgy is eljárhatunk, hogy csak annyi ammoniá­kot adagolunk, amennyi a hexametilen­tetramin képződéséhez szükséges, ellenben a felszabaduló sósav lekötésére még meg­felelő mennyiségű savkötő anyagot, pl. natriumkarbonátot vagy maróalkáliákat adunk hozzá. 40 2. 51 kg. metilenkloridot kavaróművel felszerelt autoklávában 38 kg. natrium­hidroxiddal, 50 1. vízzel és 52 1. ammoniák­oldattal, amely 100 literenkint 23 kg. am­moniákot tartalmaz, 20 óra hosszant 105— 45 110°-ra hevítünk. Ezen idő multával a meg nem bontott metilenkloridot, amely ezen esetben kb. 5 kg-ot tesz, ledesztilláljuk. Ismeretes módszerekkel a visszamaradó elegyből 9 5 kg. hexametilentetramint kap- 50 hatunk, ami az átalakult metilenkloridra számítva kb. 93%-os termelési hányadnak felel meg. Szabadalmi igények: 1. Eljárás hexametilentetramin előállítá- 55 sára metilenkloridból, azzal jellemezve, hogy vizes ammoniákot 120° alatti vagy 120°-ot lényegesen túl nem ha­ladó hőmérsékleteken, célszerűen azon­ban kb. 100°-on hagyjuk a metilen- 60 kloridra hatni. 2. Az 1. igényben védett eljárás fogana­tosítási módja, azzal jellemezve, hogy az ammoniákot feleslegben alkalmaz­zuk. 65 3. Az 1. és 2. igényben védett eljárás fo­ganatosítási módja, azzal jellemezve, hogy a metilenklorid és vizes ammó­niák elegyéhez savkötő anyagokat adunk. 70 Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents