87277. lajstromszámú szabadalom • Leszerelhető sörtékkel bíró szerszám

Megjelent 1931. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI J|g|gi| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87377. SZÁM. — XX/e. OSZTÁLY. Leszedhető sörtékkel biró szerszám. Gattelet Yictor J. B. Lyon. A bejelentés napja 1922. évi november hó 4-ike. Franciaországi elsőbbsége 1921. évi november hó 4-ike. A találmány sörtékkel vagy hasonlók­kal ellátott lapra vonatkozik, mely seprű, kefe, ecset stb. gyanánt különböző célokra használható s alkalmas nyél vagy fo-5 gantyú révén mozgatható. A tetszés sze­rinti anyagból álló serték a tartólapra nem helytállóan, hanem kicserélhetően vannak felerősítve oly célból, hogy a serték megtisztítása vagy kicserélése ré-D vén az egész szerszám legyen megtisztít­ható vagy felújítható. A serték rugalmas szalagra vannak szerelve, melyek alkal­mas kaposolószervek, pl. szemek és horgok révén erősíthetők fel a szerszám tartó-5 lapjára. Középső és oldalsó leszerelhető sertékkel ellátott ilyen keféket vagy seprűket külö­nösen a cserzőiparban alkalmazhatunk. Lehet azonban az ilyen szerszámokat a 0 legkülönbözőbb iparágakban és célokra hasznosítani s a serték nemét és elrende­zését a célnak megfelelően módosítani. A csatolt rajzon az 1. ábra a szerszámot távlatilag, részben 5 lefejtett sert ékkel ábrázolja; a 2. ábra a szerszám felülnézete, a 3. ábra a tartólap egy kissé módosított alakjának metszete, míg a 4. ábra a 3. ábrának megfelelő felülnézet. 0 A (b) sertéket hordozó (a) szalag rugal­mas anyagú és helyenként (cl, c2, c3) sze­mekkel van ellátva, melyek az (e) tartó­lap szélén rögzített (dl, d2, d3) horgokba akaszthatók. Az i(e) tartólap az 1. és 2. 6 ábrabeli példa szerint fából állhat, míg a 3. és 4. ábrabeli példa szerint a tartólapra (f) fémes borítólap rögzíthető. Az (e) tartólap alkalmas helyen, pl. felsőlapján U-alakban hajlított (g) ágyazó­résszel van ellátva, mely foroghatóan 40 ágyazza a nyél beerösítésére szolgáló (h) csavarhüvelyt. A 3. ábrabeli példánál a csavarhüvely helyett egyszerű (i) hüvelyt alkalmazunk. Az (a) szalagnak a tartólapra való erő 45 sítése céljából az egyik szemet a megfelelő horogba beakasztjuk s azután a rugalmas szalag megfeszítése közben a többi (cl, c2, c3) stb. szemet is beakasztjuk a megfelelő (dl, d2, d3) stb. horgokba, melyeken a sza- ;,o lag elbocsátása után rugalmassága foly­tán önműködően rögzítődik. A (cl) és (c7) szélső szemeket célszerű közös (dl) ho­rogba akasztani, úgy hogy az (a) szalag ezen helyen egymást átlapolja. 55 A középső (j) keferész a sertetartó alsó lapján pl. a szembenálló (dl) és (d4) hor­gok között ugyancsak a fent leírt módon van oldhatóan rögzítve. Szabadalmi igények: 60 1. Sertékkel ellátott szerszám, melyet az jellemez, hogy a serték egy rugalmas szalag révén leszerelhetően vannak a tartórészre erősítve. 2. Az 1. alatti szerszám kiviteli alakja, 65 melyet az jellemez, hogy a rugalmas szalagnak a tartórészen való felerősíté­sére szemek és horgok szolgálnak. 3. Az 1. alatti szerszám kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy a tartórészre 70 merevítő lap van rögzítve. 4. Az 1. alatti szerszám kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy a tartórésr?n mozoghatóan van felerősítve a nyél be­fogadására szolgáló hüvely. 75 1 rajzlap mollóklettel. Pallas nyonnla, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents