87270. lajstromszámú szabadalom • Ekére szerelhető kukoricavetőgép

Megjelent 1931. tVri április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 872lO. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Ekére szerelhető kukoricavetőgép. Répássy Ág-oston Budapest. A bejelentés napja 1923. évi január hó 25-ike. A jelen találmány tárgyát képező ekére szerelhető kukoricavetőgép előnye egyéb vetőgépekkel szemben, hogy a magot a szántás alkalmával azonnal elveti, úgy 5 hogy mire fel van szántva a föld, el is van vetve a mag. A vetőmag tetszéssze­rinti mélységre helyezhető, úgy hogy a kártékony madarak és állatok nem tudják kikaparni, azonkívül a mélyen elhelye-0 zett mag a frissen szántott földben köny­nyebben csírázik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező ekére szerelhető kukoricavetőgép egy példaképeni kiviteli alakja van fel-5 tüntetve és pedig: Fig. 1. az ekére szerelhető kukorica­vetőgép metszetét, Fig. 2. a csoroszlya állító szerkezet né­zetét, 0 Fig. 3. a kukoricavetőgép oldalnézetét, Fig. 4. több szemet kiemelő merítőkana­lat ábrázol. A találmány tárgyát képező kukorica­vetőgép működése a következő: Az (5) 5 magszekrény teletöltendő vetőmaggal, melyből a kiömlést (6) fogantyú (7, 8, 9) csuklós karok segítségével szabályozza, illetőleg a (10) tolattyú nyitható és zár­ható a fogantyú elmozdítása által. 0 A magszekrényből a mag a (11) mag­szórókerékházba jut, ahonnan (12) mag­szóró kerék a magot a (13) csúszdára, illetve levezetőcsatornára emeli, melyről a mag a (14) csoroszlyára esik. A cso­roszlya helyzete a (15) csoroszlyatartó 35 vas (16) csoroszlya felakasztó horog (17) megállító és (18) lánc segélyével szabá­lyozható. Az egész vetőgép az ekének (19) barázdás kerekének forgás csapjára van erősítve a (20) meghosszabbbító hüvely 40 által. A vetőgép meghajtása a barázdás kerék agyába (21) csappal megerősített (22) hajtócsap, a (12) magszóró kerékkel kapcsolatos (24) tárcsa és a (22) csapot és (24) tárcsát összekötő (26) osuklórúd 45 útján történik. A magmerítőkanál több mag elhelyezése céljából több ós nagyobb (25) merítőkanállal is ellátható (4. ábra). Szabadalmi igények: 1. Ekére szerelhető kukorica vetőgép, az- 50 által jellemezve, hogy az egy (20) meg­hosszabbító hüvely útján van az eke (19) barázdás kerekének forgáscsapjára ráerősítve. 2. Az 1. alatt igényelt gép kiviteli alakja 55 jellemezve a vetőgép (24) hajtókerekét és az eke barázdáskerekét összekötő (26) csuklórúd által. 1 rajzlap melléklottel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents