87267. lajstromszámú szabadalom • Csapágyas szekrényzár

Megjelent 1931. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 87267. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Csapágyas szekrényzár. Várady László Budapest. A bejelentés napja 1923. évi október bó 26-ika. A zár tárgyát: ajtó, szekrény és fiókzár képezi. A mellékelt rajz a zárat fedőlap eltávo­lításával 1—1 példányképeni foganatosí-5 tási alakban mutatja be. 1. ábra: téglaalakú excenterre kiképe­zett zár előnézete; 2. ábra: köralakú excenterre kiképezett zár előnézete. .0 A zár áll két főrészből. 1-ször: az alapba beágyazott kulccsal forgatható (1) tengelyből és ezen ten­gelyre ráerősített tégla vagy köralakú (3) excenterből, amelynek zárási állása meg­.5 kötésére vezetékbe elhelyezett (2) rugó vagy golyó szolgál. 2-szor: az excenterre! összeillő négyzet vagy köralakú kivágással bíró (4) keret­ből, illetve lapból, — amelynek egyik ol­dala (5) retesz — zárnyelvszerűleg van 20 meghosszabbítva. A keret, vagy lap, hogy egyirányú mozgást végezhessen, (6) veze­tékben van elhelyezve oly célból, hogy a kerettel az excenter beékelésszerű csu­kást vagy nyitást létesíthessen. 25 Szabadalmi igény: Zár jellemezve: négyszög vagy kör alakú kivágással bíró és egyik oldalon retesz­ként kiképzett nyúlvánnyal ellátott keret által, amelynek kivágásában 30 kulccsal forgatható excenter forog azon célból, hogy az excenter forgása révén a kerettel összekötött retesz nyi­tást, vagy zárást létesítsen. 1 rajzlap melléklettel ?a]]as nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents