87191. lajstromszámú szabadalom • Elektromos kohászati kemence

Megjelent 1931. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 87191. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Elektromos kohászati kemence. Tagliaferri Leone Genova. A bejelentés napja 1923. évi január hó 10-ike. Olaszországi elsőbbsége 1922. évi julius hó 22-ike. A találmány tárgyát elektromos kohá­szati kemencékre vonatkozó javítások te­szik, amelyeknek célja, hogy az elektró­dák mozgatószerkezetét egyszerűsbítsék, 5 továbbá, hogy az elekródák átjáró nyílása a kemencefalban tömítve elzáras­sék, ami lényeges megtakarítást eredmé­nyez az elektródák és az elektromos energia fogyasztásában. 0 A mellékelt rajz példaképen a talál­mány tárgyának egy kiviteli alakját tün­teti föl. Az 1. ábra az elektróda mozgatószerkezeté­nek és a kemencefal nyílása tömítésének 5 függőleges középmetszetét láttatja, a 2. ábra harántmetszet az 1. ábra A—A vonalában, a 3. ábra az 1. ábrához képest 90 fokkal elfordított, részben metszett nézet, a 0 4—6. ábrák pedig részletekre vonatkoz­nak. Az (1) elektródát vele koncentrikusan elrendezett (2) henger veszi körül, amely keringő hűtővízzel megtöltött köpenyt 5 alkot. A (2) henger (3) peremével (4) szi­getelő réteg közbeiktatásával (5) tartókra támaszkodik, amelyek viszont (6) karok révén a kemence falához erősített (7) ágyazatokban vannak megtámasztva. A 0 (6) karok ezekben az ágyazatokban (8) csavarok segítségével függőleges irány­ban ós (9) csavarok segítségével vízszintes irányban beállíthatók s ekként az elektró­dák helyzete szabályozható. A (2) henger-5 nek két egymással diametrálisan szembe­eső hosszirányú (10) hasítéka van, ame­lyeken a (11) elektródatartó áthatol. Az utóbbi a henger belsejében az elektródát átfogó két félből álló szorítógyűrűként van kiképezve, amelynek két felét (12) csava- 40 rok (2. ábra) tartják össze és szorítják az elektródához. Az elektródatartó azon a részén, amellyel a henger falán áthatol, (13) lécek között van a hengeren vezetve, amelyek (14) csavarokkal vannak a tartó- 45 hoz erősítve és a hengeren kívül két 1I-,kereszt metszet ű (15) rúd alakjában a henger tengelyével párvonalasan halad­nak körülbelül az elektróda löketének megfelelő hosszúságban. A (15) rudakat 50 végeiken a (16) fémgyűrű köti össze egy­mással. A (15) rudak végeire továbbá két hidraulikus (18) hengernek (17) dugattyú­rúdjai vannak csuklósan erősítve, amely hengereknek alsó végei a henger alsó ré- 55 szóvei egy darabot alkotó (19) tartóval kapcsolatosak. A két hidraulikus henger­hez közös (20) csővezeték csatlakozik (2. ábra), amely hidraulikus nyomóvezeték­kel van összeköttetésben. A nyomófolya- 60 déknak (víz vagy olaj) be- és kibocsátása ezekbe a hidraulikus hengerekbe, ill. azok­ból idézi elő az elektródatartó és evvel együtt az elektróda emelését és süllyesz­tését. A hidraulikus hengerek vezérlése 65 külön vezérmű segítségével történik, amely nem tartozik a találmány keretébe és kézzel működtethető vagy akár önmű­ködő lehet a kemencéhez használt elek­tromos áram közvetlen felhasználásával. 70 Az elektródák mozgatószerkezete esze­rint két egyszerű hidraulikus hengerre szorítkozik, amelyek más elemek közbe­iktatásának szüksége nélkül közvetlenül az elektródatartóhoz lehetnek erősítve. "5 Az elektródákat a kemence falán át­bocsátó nyílás tömítése céljából az elek­tródát a kemence boltozatába erősített

Next

/
Thumbnails
Contents