87171. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a kazánkövet létesítő sóknak a tápvízból való kiválasztására, illetve a már keletkezett kazánkőnek elválasztására

Megjelent 1931. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RIRrtsÁO SZABADALMI LEÍRÁS 87171. SZÁM. — Ve/2, OSZTÁLY. Eljárás a kazánkövet létesítő sóknak a tápvízből való kiválasztására, illetve a már keletkezett kazánkőnek elválasztására. Sichert József gépüzemvezető Laka pri Zusmu (J ugoszlávia). A bejelentés napja 1922. évi november hó 17-ike. Ausztriai elsőbbsége 1922. évi szeptember hó 14-ike. A találmány úgy a tápvíznek a kazán­kő-lerakódások megakadályozását célzó előzetes kezelésére, mint a már keletkezett kazánkő oldására és eltávolítására irá-5 nyúl. A találmány szerint mindkét célt olykép érjük el, hogy a tápvízhez vízben oldható gyantákat, elsősorban inézga­gyantákat, mint pl. olibanumot ada­golunk. A már ősi idők óta füstölő-0 szerként használt olibanumgyanta (töm­jén) 20—30% mézgát, 50—60% gyantát és 3—7% éteres olajat tartalmaz. Mézgatar­talmánál fogva meleg vízben lassankint oldódik. Ugyanilyen hatásuk van azon-5 ban könnyen oxidálható alkatrészeket tartalmazó éteres olajoknak is, pl. a szan­tálfaolajnak. Ha valamely üzemben lévő kazánba, amelyben nagy mértékű kazánkő-lerako-0 dás észlelhető, 1 : 50.000 arányban, azaz 1000 liter vízre 20 g olibanumot adago lünk, úgy a lerakódott kazánkőrétegek le­válása kb. S nap alatt végbemegy. Ha ezután a kazánfalakat vízsugárral leöb-5 lítjük, majd a kazánt újból üzembe hoz­zuk, akkor a kazánkő 3—4 hét után telje­sen iszappá hull szét. Olibanumnak mint­egy 4 heti időközökben való rendszeres adagolása révén a kazánkőnek lerakódá-10 sát teljesen megakadályozzuk, mert a kazánkövet okozó sók kezdettől fogva igen mozgékony iszap alakjában válnak ki. Üj vagy tisztított kazán esetén elegendő, ha 1000 liter vízre 10 g olibanumot veszünk, tehát 1 :100.000 arányban. 35 Az eljárás tehát, a hatóanyag mennyi­ségének csekélységénél fogva, kis költsé­gekkel vezet célra, anélkül, hogy vala­melyes hátránnyal volna kapcsolatos, mert az adalék vasra, vagy más fémekre, 40 gumira, üvegre és más tömítőanyagra teljesen ártalmatlan. Ha a kazánkő keletkezését gátló szert hideg vízbe akarjuk adagolni, ajánlatos azt előbb valamely vízben oldható oldó- 45 szerben pl. alkoholban feloldani. Szabadalmi igények: 1. Eljárás kazánkövet létesítő sóknak a tápvízből való kiválasztására, illetve a már keletkezett kazánkőnek leválasz- 50 tására, azzal jellemezve, hogy a kazán­vízbe vagy a tápvízbe vízben oldható gyantákat, így mézgagyantákat pl. olibanumot adagolunk. 2. Az 1. alatt igényelt eljárás, azzal jellé- 55 mezve, hogy gyanták helyett könnyen oxidálható alkatrészeket tartalmazó éteres olajokat, mint pl. szantálfa­olajat használunk adalékul. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents