87145. lajstromszámú szabadalom • Önműködő gép üvegtárgyak gyártására fúvás útján

Megjelent 1931. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87145. SZÁM. — XVII/e. OSZTÁLY. Önműködő gép üvegtárgyak gyártására fűvás útján. Comp. Générale de l'Electricité Páris. A bejelentés napja 1919. évi december hó 18-ika. Olaszországi elsőbbsége 1918. évi november hó 13-ika. A találmány tárgya oly önműködő gép, amely elvégzi mindazokat a művele­ket, amelyeket a fúvómunkások kézzel tel­jesítenek és még néhány egyéb művele-5 tet is. A mellékelt rajzok a találmány szerint szerkesztett gépnek egy kiviteli alakját tüntetik föl. Az 1. ábra a gépnek és az üvegkemence egy 0 részének függőleges metszete a 2. ábra (a—a) vonalában, a 2. ábra ugyanannak felülnézete a gép­keret felső asztalának eltávolítása után, a 3. ábra a gép egy részének függőleges 5 metszete a 2. ábra (f—f) vonalában, a 4. ábra vízszintes metszet az 1. ábra (c—c) vonalában, az 5. ábra a gép testének függőleges met­szete a 6. ábra (d—d) vonalában az (e) !0 nyíl irányában tekintve, a 6. ábra a gép testének vízszintes met­szete az 5. ábra (h—h) vonalában, a 7. ábra a „mechanikai inas"-nak nézete a 3. ábra (1—1) síkjától jobb felé nézve, a !5 8. ábra a fúvócsöveket hordozó forgó karok egyikének nézete a géptest felső ré­szének és a légelosztónak metszetével, a 9. ábra egy forgó karnak és a légelosz­tónak felülnézete, az utóbbira a 8. ábra JO (m—m) vonala magasságából tekintve, a 10. ábra egy forgó karnak keresztmet­szete a 8. ábra (n—n) vonalában, a 11. ábra a bemártást szabályozó szerke­zetnek függőleges metszete a 14. ábra B5 (ó—ó) vonalában, a 12. ábra ugyanannak nézete a 14. ábra (p—p) síkjától balfelé tekintve, a 13. ábra a bemártást szabályozó emelő végének függőleges metszete a 14. ábra 40 (r—r) vonalában, a 14. ábra a bemártást szabályozó szerke­zetnek felülnézete, a 15. ábra a fúvócsőnek azt a helyzetét tünteti föl vázlatosan, amelyet az a hem­pergetés folyamán vesz fel a forgó kar- 45 hoz képest. Ezen, valamint a következő 16., 17. és 18. ábrákon a forgó karok olyan módosított kivitelben láthatók, amely sze­rint a forgó mozgásnak átvitele a fúvó­csőre fogaskerekek segítségével törté- 50 nik. A 16. ábra a 15. ábrának megfelelő fölül­nézete, a 17. ábra a fúvócsőnek a bemártással fel­szedett üveg rázogatása folyamán elfog- 55 lalt helyzeteit tünteti föl vázlatosan, végül a 18. ábra a 17. ábrának megfelelő felül­nézet. A gép egészében véve szelvényes vas- 60 tartókból szerkesztett (1) alvázra van sze­relve (1. és 2. ábra), amely (2) kerekeivel egy üvegkemence körül síneken járhat és egyik vagy másik tégely mellett kellőkép helyezkedhetik el. Ez az alváz két oldalsó 65 (3) oszlopot tart (2. ábra), amelyek a gép felett végigmenő vízszintes (4) asztalt tá- , masztanak alá. A gép teste öntöttvasból készül és két egymásra illeszkedő hengeres részből áll. 70 A felső (9) rész felül széles köralakú tá­nyérrá szélesedik, amelynek két koncén- . trikus pereme a (10) főtengely körül for­gathatóan elrendezett sugárirányú karok­nak vezetékét alkotja. 75 A két (10) és (11) főtengely egymással (12) fogaskerékáttétel révén kapcsolódik, amelynek áttételi viszonyszáma egyenlő a gépen lévő karok számával, azaz a (10) centrális tengelynek egy körülforgása 80

Next

/
Thumbnails
Contents