87105. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cukornak répából való előállítására

Megjelent 1931. évi május hó 1-én. HASIAK KIRÁLYI SZABADALMI BffiMft SZABADALMI LEÍRÁS 87105. SZÁM. — IY/d. OSZTÁLY. Eljárás cukornak répából való előállítására. Ineo de Vecchis Róma. A bejelentés napja 1924. évi január hó 8-ika. Olaszországi elsőbbsége 1923. évi január hó 9-ike. A találmány tárgya cukornak répából való előállítására vonatkozik, mely az eddigi eljárásokkal szemben egyszerűbb, gazdaságosabb és kisgazda répatermelés 5 mellett is előnyösen használható. A répát rövid és vékony szeletekre vág­juk, szárítjuk, sterilizáljuk és elraktároz­zuk, úgy hogy a répatermés feldolgozását az egész évre eloszthassuk. 10 Ezen eljárás kis üzemeknél is használ­ható, kisszámú személyzetet igényel és a kezelés megszakítatlan üzem mellett végrehajtható. A megszakítatlan feldolgozás céljából 15 már eddig is kísérleteztek a répaszelete­ket szárítani és konzerválni, azonban ezen eljárás nem vezetett eredményre, mert a cukortartalom megromlásának megakadá­lyozására az eljárás alacsony hőmérséklet 20 mellett, legfeljebb 50° C-ig foganatosít­tatott. A répa szárítása 50° C-nál is lehetséges, azonban a fehérnyeanyagok kismérvű koagulálása folytán hygroskopikus, úgy !5 hogy nedvességet újból könnyen felszív­hat és megpuhul. Azonkívül ezen esetben az erjesztőanya­gok erjedést vagy más változást idézhet­nek elő a szeletek anyagában, melynek lé­(0 tartalma ez esetben a szárításnak ellen t­áll, mely annál inkább káros, minthogy a megpuhult szeletanyag az erjedés erélye­sebb fejlődéséhez hozzájárul. Ami az alacsony hőmérsékletnél szárí-15 tott szeletek felhasználását illeti, tudjuk, hogy a cellafalak pergamentszerű tulaj­donsága a szárítás folytán fokozódik, mi­által a cukornak a kilúgozó vízben tör­ténő ozmótikai diffúziója ellen nagyobb ellenállást fejtenek ki, mint a friss répa- 40 szeletek cellafalai. Kísérletei folyamán a feltaláló úgy ta­lálta, hogy ha a szeleteket kb. 90—100° C-ig emelkedő hőmérséklet mellett szárítjuk s ha a terméket kb. három órán át ezen hő- 45 mérsékleten tartjuk, ia ikövetkező ered­ményeket érjük el: 1. A répaszeletek teljesen megszárad­nak, mimellett a cellák falai megmereved­nek és elveszítik pergamentszerű tulaj- 50 donságukat s ezt akkor sem nyerik vissza, ha lijból vízbe martainak. 2. Az összes fehérnyeanyagok koagulá­lása t. 3. A mikrooganizmusok teljesen meg- 55 semmisíttetnek (teljes sterilizáció). 4. Hygroskopikus tulajdonsága lényege­sen csökken. 5. Cukortartalma nem változik. Az ilyen módon kezelt szeletek minden 60 különlegesebb gondosság nélkül elraktá­rozhatok és határozatlan ideig konzer­válva maradnak. Cuikor gyártása céljából a szárított sze­leteket kilúgozzuk, miáltal igen gyorsan 65 oly neutrális cukros levet kapunk, mely eléggé erősen koncentrált (50—55 Brix, sőt több), amely lényegesen tisztább, mintha a répaszeleteket friss állapotuk­ban lúgosítottuk volna ki a rendes diffu- 70 ziós eljárással. Ezen tény tulajdonképen a szeletekben maradó fehérnyeanyagok kiesapásának tulajdonítható, melyek a szeletek tápértékét növelik. A kapott léhez, melyet 90—100° C hő- 75 mérsékletre hevítünk, kismennyiségű mésztejet adagolunk (oly mennyiséget, mely oly lúgosságot ad a lének, mint a

Next

/
Thumbnails
Contents