87013. lajstromszámú szabadalom • Arankairtószer

. Megjelent 1931. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81013. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Arankairtószer. Josef Pastötter cég Wien. A bejelentés napja 1923. évi december hó 22ike. A jelen találmány tárgya irtószer a ló­heréken burjánzó aranka irtására, amely tudvalevőleg káros hatása folytán a lóhere hozamát erősen csökkenti. A szer, amelyet 5 a megtámadott kultúrák permetezésére használunk, egy keverék, amely áll fenol­ból vagy ennek homolog jaiból, kátrány­anyagokból és gyantából, amelyhez csekély mennyiségű növényi olajat adunk. 10 A szert úgy állítjuk elő, hogy a gyantát megolvasztjuk és azután a többi alkatrészt belekavarjuk. Az aranka irtását a fenol és a kátrányanyagok eszközlik. Miután a fenol egyedül túlságos erős hatású és esetleg ká-15 ros is lehet a lóherére, ezért azt az annak hatását mérsékelő kátrányanyagokkal ke­verjük. A gyanta megakadályozza a két fo­lyadék különválását. A növényi olajnak az a feladata, hogy a szernek túlságos mély 20 behatolását a humuszba és ezáltal a lóhere gyökerének esetleges károsítását megaka­dályozza. Emellett különösen előnyösnek bizonyult valamely aromás, növényi olaj alkalmazása. A növényi olaj hozzáadása folytán lehe- 25 tőve van téve a fenol hozzáadását növeli, úgy hogy a szer kb. 40—50 súlyrész fenol­ból vagy ennek homologjából (45—30° B), kb. 5—8 súlyrész gyantából, továbbá 45—55 súlyrész kátrányanyagokból (pl. kreozot- 30 olaj és fenyőfakátrány egyenlő részben ke­verve) és kb. l«/o aromás növényi olajból áll. A keverést mechanikai úton végez­zük, a kész termék barnaszínű folyadék. Szabadalmi igények: 35 1. Aranka-irtószer, amely áll fenolnak vagy homologjainak, kátrányanyagok­nak, gyantának és valamely növényi, célszerűen aromás olajnak keverékéből. 2. Az 1. igény szerinti aranka irtószer foga- 40 natosítási alakja, amely áll kb. 40—50 súlyrész fenolból vagy annak homológ­jaiból, kb. 5—8 súlyrész gyantából, kb. 45—55 súlyrész kátrányanyagokból és kb. lo/o növényi aromás olajból. 45 Pallas nyomda, Budapest.-

Next

/
Thumbnails
Contents