87005. lajstromszámú szabadalom • Baktérium és gombaölő hatású szer

. Megjelent 1931. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87005. SZÁM. — IVh/2. OSZTÁLY. Baktérium- és gombaölő hatású szer. Koholyt A.-G. Berlin. A bejelentés napja 1923. évi október hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1922. évi október hó 21-ike. Azt találtuk, hogy azok a termékek, amelyeket növényi kivonatoknak, mint szulfithulladéklúgnak vagy oserzőanyag­kivonatokniak halogénnel vagy halogént 5 fejlesztő anyagokkal való kezelésénél ka­punk, igen erős baktérium- ós gombaölő tulajdonságaik vannak és ennek folytán fertőtlenítő és konzerváló szer és másefféle gyanánt használhatók. Emellett különösen 10 előnyös az a körülmény, hogy ezek az anyagok majdnem teljesen szagtalanok és emberekre és állatokra nem mérgesek, úgy hogy azok minden kártevés nélkül használhatók. 15 Ha például az igen inagy mennyiségben mint terhes hulladékanyiag rendelkezésre álló szulíithulladéklúgot klórral kezeljük, akkor sárgavörös csapadékot kapunk, amely a folyadéktól való elkülönítés után 20 kitűnő fertőtlenítő szer. A termék tulaj­donságait még meg javíthatjuk, oxidáló szerekkel, pl. klorátokkal, salétromsavval stb. való rákövetkező kezeléssel. Célszerű a klórozást akképen vezetni, hogy legalább 25 10% klórt tartalmazó termékek keletkez­zenek. Hasonló termékeket kapunk, ha szulfit­liulladéklúg helyett cserzőanyag-kivonaito­kat, pl. querbracho-kivonatot halogénnal 80 vagy halogént fejlesztő anyagokkal keze­lünk. Az ilyen módon kapott anyagnak oldata 1:100 és 1:1000 hígításban olyan fertőtle­nítő hatású, amelynek intenzitása eleintén 35 egyenlő a fenól intenzitásával, idővel pe­dig azt felülmúlja. Miután a termék nem mérges és szagtalan, azért annak alkalma­zási területe jóval nagyobb, mint a fenolé és kiterjed a fertőtlenítés minden formá­jára; a termék alkalmas vetőmag pácolá- 40 sára, fa, növényi vagy állati rostanyagok: szőrök, tollak stb. konzerválására való el­járásnál. Lehet továbbá az anyagokat ke­nőcsökkel és szappannal keverni vagy kötözőanyagokkal és közömbös testekkel, 45 mint bolusszal, agyaggal stb. való keve­réssel kompresszeket, sebhintőporokat stb. előállítani. Némely esetben célszerű a szernek fer­tőtlenítő és gyógyítóihaitását más fertőtle- 50 nítő- és hasonló szerrel való keverés útján megváltoztatni. A fertőtlenítő szernek hatásfoka függ az oldat aciditásától, amennyibein alkalikus oldatban a hatás valamivel gyengébb, savanyú oldatban 55 pedig erősebb. Neutrális sók jelenléte elő­segíti a hatást. Szabadalmi igény: Eljárás különféle tárgyaknak és anyagok­nak fertőtlenítésére és konzerválására, 60 jellemezve azáltal, hogy az illető tár­gyakat vagy anyagokat olyajn termé­kekkel locsoljuk, itatjuk vagy pácol­juk, amelyeket növényi kivonatoknak, mint szulüthulladéklugoknak vagy 65 cserzőanyag-kivonatokinak halogénnal vagy halogént fejlesztő anyagokkal való kezelésénél, utólagos oxidációval vagy anélkül, kapunk. Pallas nyomda, Budapest.-

Next

/
Thumbnails
Contents