85995. lajstromszámú szabadalom • Szövőszék

Megjelent 1931. évi junius lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85995. SZÁM. — XlV/b. OSZTÁLY. Szövőszék. Kauders Árpád üzemvezető Budapest. A bejelentés napja 1923. évi május hó 14-ike. Az eddig használt faszerkezetű szövő­székeknél a fonalvezetőket csak fokon­ként ugrásszerűen lehetett emelni, illetve süllyeszteni, vagy pedig egyáltalában nem 5 is lehetett őket elmozdítani, ami termé­szetesen a szövést jelentékenyen meg­nehezítette, minthogy a fonalsorokat nem lehetett a szükséges mértékben megfeszí­teni. Eme hátrány kiküszöbölődik jelen 10 találmány szerinti szövőszéknél, mint­hogy itt a felső fonalvezető alatt a fonal­vezető mindkét végén egy-egy csavar van alkalmazva, melynek segélyével a felső fonalvezető tetszés szerinti mértékben emel-15 hető vagy süllyeszthető. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképpen felvett kiviteli alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a szövőszék elölnézete. A 20 2. ábra pedig a szövőszék oldalnézete. A szövőszék a (q) talpon nyugszik, melyhez kétoldalt a szövőszék vázát al­kotó két-két (a) állványoszlop van erő­sítve. Ezen (a) állványoszlopók közöttvan-25 nak mindkét oldalon elhelyezve a felső (c), valamint az alsó (m) csapágyak, me­lyek a felső (b), illetve az alsó (n) fonal­vezető rúdnak tartására szolgálnak. A (c) csapágyak alatt a fix helyzetű (e) anyán 80 keresztülvezetett, felső végével a csapágy­nak nekifekvő (d) csavarorsók vannak elrendezve. Az alsó (n) fonalvezető rúd két végére az (m) csapágyakban elforgat­ható (o) exoentertárcsák vannak erősítve. 85 Az (m) csapágyaknak különböző magas­ságban való rögzíthetőségére az (a) áll­ványoszlopokon a (z) furatok vannak ki­vágva. A (j) nvüstkeret tartására az (r) szorítócsavarral felszerelt (g) csavarorsó által összefogott (f, h) kapocsvasak, vala- 40 mint az (i) vezetősínek szolgálnak, mi­mellett a nyüstkeretnek előre-hátra való mozgatását előidéző fogantyús (k) excen­tertárcsa a (g) csavarorsóra felhúzott és a nyüstkeret két rúdja között elrendezett 45 hüvelyszerű tengelyre van felerősítve, (p) jelzi a felső (b) és alsó (n) fonalvezető­kön átvezetett fonalakat. Ha a (p) fonalakat meg akarjuk feszí­teni, a (d) csavarorsókat meghúzzuk, mi- 50 által a (b) fonalvezető tetszés szerinti mértékben emelhető vagy pedig a csavar visszafelé csavarásakor süllyeszthető. Ily módon tehát a fonalak megfeszítése tetszé­sünk szerint szabályozható. Nagy előnye 55 még jelen szövőszéknek, hogy nem tömör állványzatra, hanem állványoszlopokra van felerősítve, minthogy a tömör állványzat az állványzat szélén a szövést már lehe­tetlenné teszi, míg jelen szövőszéknél a §o szövőszék egész hossza kihasználható, mint­hogy az állványzat szélén való szövésénél a fonalat az állványoszlopok között kívül­ről benyúlva foghatjuk meg. Szabadalmi igény: 65 Szövőszék, azáltal jellemezve, hogy a fonalvezető rudak két-két függélyes áll­ványoszlop között elrendezett csap­ágyakban vannak ágyazva, továbbá, hogy a felső fonalvezető rúdnak mind- 70 két csapágya alatt egy-egy állítócsavar van elrendezve, melyek ki-becsavarása által a fonalvezető rúd tetszésünk sze­rint emelhető vagy süllyeszthető. 1 rajzlap melléklettel. I'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents