85962. lajstromszámú szabadalom • Kötőanyag brikettek számára

Megjelent 1931. évi junius hó 235-én. • MAGYA1! KIRÁLYI SZAItADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85962. SZÁM. — Il/a. OSZTÁLY. Kötőanyag brikettek számára. Lieser Hcrmann kereskedő és Scheid Adolf mérnök Limburgr. A bejelentés napja 1918. évi március hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1923. évi március hó 10-ika. Égési anyagokból készített briketteknél legszokásosabb kötőanyag a szurok, mely azonban túldrága úgy, hogy oly égési anya­goknak brikettezése, melynél nagymennyi-5 ségű szuroknak hozzáadása szükséges, nem gazdaságos. Ezen okból ajánlották már a brikettezési anyaghoz hozzáadandó szuroknak egy ré­szét oly anyagokkal pótolni, melyek szurok-10 megtakarítást lehetővé tesznek és így töltő­anyag gyanánt szolgálnak. A jelen találmány szerint töltőanyag gya­nánt oly emulsio használtatik, mely kát­rányból, mésztejből és szódából áll. 15 Kísérletek igazolták, hogy oly keverési aránynál, melynél kb. 92.5 rész szén, 4.5 rész szurok és 3 rész emulsio szokásos módon van feldolgozva, rögtön a sajtónak elhagyásakor szilárd és gyorsan után­keményedő brikettet kapunk, mely dacára 20 a kis szuroktartalomnak a tűzben szét nem esik. A szuroknak és az emulsionak a szén­hez viszonyított keverési aránya az utóbbi­nak adataitól függ. Ezen eljárás továbbá 25 még lehetővé teszi, hogy oly égési anyago­kat, melyeket eddig a drága szuroknak szükségelt nagymennyiségű hozzáadása miatt nem briketteztek, gazdaságosan lehet brikettekké feldolgozni. 30 Szabadalmi igény: Kötőanyag brikettek számára, ahol a kötő­anyag szurokból és egy töltőanyagból áll, jellemezve azáltal, hogy a szuroknak egy része mésztejből, szódából és kátrányból 35 álló emulsioval van pótolva. Pallas nyomda, Budapest:.

Next

/
Thumbnails
Contents