85864. lajstromszámú szabadalom • Eljárás különnemű részecskének az azokat tartalmazó keverékből való kiválasztására

Megjelent 1931. évi junitis lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85864. szám. — Xll/b. osztály. Élj árás különnemű részecskéknek az azokat tartalmazó keverékből való kiválasztására. Minerals Separation Limited cég- London. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 26-ika. A találmány különnemű összekevert részecskéknek egymástól való szétválasz­tására vonatkozik, így pl. a fémtartalmú ércrészecskéknek a többi ércrészecskéktől 5 való szétválasztására az ismert úsztató eljárásnál. Eddig különféle érceknek a habusztató eljárással való kezelése alkalmával nehéz­ségek mutatkoztak, különösen oly oxidált 10 fémrészecskék visszanyerésénél, amilyenek oxidok, karbonátok stb., amely nehézsége­ket nem lehetett megszüntetni ezeknek az oxidált fémet tartalmazó részecskéknek szulfiddal való burkolásával és azután 15 ezeknek a meddő kőzetrészecskéktől usz­­tatás útján való elválasztásával. A jelen találmány oly eljárásnál, amely bizonyos fajtájú részecskéknek más faj­tájú, különösen meddő kőzetrészecskéktől 20 való szétválasztására vonatkozik, oly esz­közöket ad meg, melyek segélyével ezeket a nehézségeket el lehet hárítani, úgy hogy például oxidált fémet tartalmazó részecs­kék minden előzetes kezelés nélkül s hab- 25 úsztató eljárással úsztathatok. A talál­mány értelmében a finoman őrölt érc­­keveréket vízzel keverjük és azután habot képző anyagot adunk hozzá kis mennyi­ségű oldható szappan vagy szappanok 30 alakjában, mint amilyenek pl. olajsavas, stearinsavas, palmitinsavas, gyantasavas nátrium stb., ezenkívül levegőt juttatunk hozzá, úgy hogy hab keletkezzék, melyet azután leszedhetünk. 35 Á szappant oly mennyiségben alkalmaz­zuk, hogy az esetleg képződő oldhatatlan fém- vagy fémszappanok mellett a péphez a szellőzés alkalmával kis mennyiségű szabad, oldható szappan maradjon, de 40 ennek kevesebbnek kell lenni, mint az a mennyiség, amely fémes anyagtól mentes szappan-levegő-vízhabot létesít. Mindezideig nem sikerült temet tartal­mazó ércrészecskéknek a meddő kőzet­részecskéktől való elválasztása szellőzés 45 alkalmazása mellett történő habképzéssel, ha szabad, tehát oldható szappan volt al­kalmazva a szokásos ásványhabképző sze­rek helyett, de mi azt találtuk, hogy ha a szappant megfelelő arányban alkalmaz- 50 zuk, sikerrel használható bizonyos részecs­kéknek az azokat tartalmazó keverékben levő más részecskéktől való elválasztására. Bizonyos fémtartalmú értek esetében a jelen találmány szerinti eljárással való 55 kezelésnél a fémtartalnní részecskék job­ban úsztathatok, mint a meddő kőzet­részecskék, más esetekben a meddő kőzet­­részecskék úsztathatok könnyebben, mint a fémet tartalmazó részecskék. Az ered- 60 mény az érc természetétől, a szappan mi­nőségétől és annak mennyiségétől függ. Az oldatnak közömbösnek vagy kevéssé alka- ' likusnak kell lenni, hogy a szappan káros bomlása meg legyen akadályozva. 65 Bizonyos esetekben úgy a meddő kőzet­részecskék, mint a fémet tartalmazó ré­szecskék együttesen úsznak és jutnak a habba. Ily esetekben a nedves péphez bizonyos anyagokat kell hozzáadni. 70 amelyek úgy a fém visszanyerését, mint annak a habban való koncentrálását előmozdítják és melyek a szappant nem bontják meg. Azon anyagok, melyek erre a célra alkalmasak, többek között bizonyos 75 olajok, pl. paraffinolaj, gazolinolaj egy szénhidrogénolaj, melyet a kereskedelem­ben gázolaj néven ismernek, vagy más szénhidrogénolajok, vagy bizonyos alkali­­kus reakciójú oldható sók, amilyen pl. 80

Next

/
Thumbnails
Contents