85859. lajstromszámú szabadalom • Keretes légszűrő

Megjelent 1931. évi jiinius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85859. szám. — XXI/a. osztály. Keretes légszűrő. Neudenbach és Társa cég- Zsombolya. A bejelentés napja 1918. évi október hó 23-ika. Légszűrőknél eddigszűrőközeg gyanánt gyapotszöveteket használnak. A gyapot­hiány miatt szükségessé vált szűrőközeg gyanánt más anyagot, illetve más terméket alkalmazni. A találmány tárgyát tevő légszűrőnél szűrőközeg gyanánt gyapotszövet helyett szőröket, gyapjurostokat vagy más tetszőle­ges rostanyagol használunk és pedig akkép­pen, hogy az említett rostanyagot kellő mér­tékben összesajtolva két rács vagy más­­et'féle közé helyezzük. Az egyes szűrőkere­teket emellett előnyösen több rekeszre oszt­juk. amelyek tisztítás céljából külön-külön egymástól függetlenül kivehetők. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tevő légszűrő egy kiviteli alakja példa­képpen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra a légszűrőt harántmetszetben szemlélteti, míg a 2. ábra az egyik keretnek egy részét nagyobb léptékben előlnézetben ábrázolja. A jobboldali rekeszeknél a rácsok, illetve a szűrőközeget képező rostanyag ki van emelve. A szűrő (1) keretei (2) rekeszekre van­nak osztva és az egyes rekeszekbe (3) huzalrácsok helyezhetők. A (3) rácsok közé a megfelelő sűrűségre, illetve tömöttségre 30 sajtolt (4) szőröket, gyapjurostokat vagy máseffélét helyezünk. A kereteket azután az (5) lemezek közé foglaljuk. A szennyes levegő a (6) nyílnál lép be, míg a tiszta levegő a (7) nyíl irányában távozik. A 10 15 20 25 szűrőközeget képező rostanyagot a tiszti- 35 tandó levegő haladási irányában fokozódó tömöttséggel rendezzük el. A keresztül áramló levegő az összekú­­szált szálakon, szőrökön portartalmát le­adja, illetve attól teljesen megszabadul és 40 teljesen tisztán jut a fogyasztási helyhez. Az egyes rekeszek tisztítás céljából külön­­külön egymástól függetlenül kiemelhetők anélkül, hogy azáltal a berendezés üzemé­ben zavar következnék be. 45 A keretek és rekeszek száma, valamint mérete a szűrő teljesítménye szerint álla­pítandó meg. Szabadalmi igények: szűrőközeg tok vagy 2. 3. Keretes légszűrő, jellemezve azáltal, hogy gyanánt szőrök, gyapjuros­­más rostanyag szolgál, amely a szükséges sűrűségre, illetve tömött­ségre összesajtolva rácsokkal le van födve vagy rácsok közé van helyezve. Az 1. igénypontban védett légszűrő ki­vileli alakja, jellemezve azáltal, hogy az egyes keretek rekeszekre vannak osztva, úgy hogy azok egyenként kive­hetők. Az 1 .és 2. igénypontban védett lég­szűrő kiviteli alakja, jellemezve az­által, hogy a szűrőközeget képező rost-50 55 60 illetve tömöttsége a tisz­títandó levegő haladási irányában foko- 65 zalosan növekedik. 1 rajzlap melléklettel. Tallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents