85815. lajstromszámú szabadalom • Eljárás Graham készítmények előállítására

Megjelent 1ÍKÍ1. évi jnlins lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85SÍ 5. SZÁM. — X/j. OSZTÁLY. Eljárás Graham-készítmények előállítására. Dr. Selireiner Rezső sütő mester és Szalatsy Richárd tanár Budapest. A bejelentés napja 1921. évi junius 24-ike. A darált gabonaneműekből készült «Gra­­liam-kenyér» néven ismeretes sütőipari ter­méknek nagy hátránya, hogy már néhány napi állás után kiszárad, romlásnak indul 5 és így élvezhetetlenné válik, hosszabb szál­lításra nem alkalmas, továbbá, hogy nagy korpa- (cellulóza-) tartalmánál fogva cse­kély tápereje van. Ehhez járul még sajá­tos kellemetlen íze, aminek következtében 10 a betegek nem szívesen fogyasztják. A jelen találmány szerinti eljárással da­rált gabonaneműekből olyan készítmények állíthatók elő, amelyek a fentebb említett hátrányoktól mentesek és e mellett annak 15 a célnak, amelynek elérésére eddig a Gra­­ham-kenyeret ajánlották, tudniillik, hogy a bélrenyheségben és emésztési zavarokban szenvedő betegek beleire az említett ke­nyérben lévő korparészek mechanikus in- 20 gert gyakorolván, azok fokozottabb műkö­désre legyenek kényszerítve és azonkívül a belek át is súrollassanak, teljesen meg­felelnek. A találmány beli eljárás lényege abban áll, hogy a darált és pirított gabona- 25 neműekből tejjel és nem vízzel gyúrunk tésztát, amelyet bizonyos ideig tartó állás után forró tejjel újra átgyúrunk és vajat, cukrot vagy mézet. diót. esetleg más ízesítő­ket adunk hozzá és megsüljük. Az ily mó- 80 dón készült sütemény száraz helyen so­káig, 6—8 hétig eláll, nem romlik meg, könnyen emészthető, igen nagy táperejíí és nincs kellemetlen mellékíze. / A készítéshez darált búza-, rozs- és árpa- 35 darált 4:2:1 arányban gondosan össze­keverünk és egy-két napig száradni ha­gyunk. Ezt a keveréket halványra pirít­juk és átszitáljuk, a szitán fennmaradó nagyobb korparészecskéket pedig újból megőrölve a liszt közé keverjük. A keve- 40 réket azután megfelelő mennyiségű forró tejjel leöntjük, ami egyrészt a Graham­­lisztkeverék kellemetlen ízét elveszi más­részt a megerjedését meggátolja. Ezután az egészei tésztává gyúrjuk és né- 45 hány óráig állni hagyjuk. Majd újra átgyurjük és forró tejet, vajai, cukrot vagy mézet, esetleg más ízesítőket ¡fűsze­reket adunk hozzá. Ebből a tésztából édes vagy sós teasüleményt, cipót. Linz-i tész- 50 tát, piskótát, kélszersüllel slb.-t készíthe­tünk. Szabadalmi igények: 1. Eljárás Graham-készítmények előáll ha­sára, amit az jellemez, hogy búza-. 55 rozs- és árpadarát összekeverünk, egy­két napig állni hagyunk, majd a keve­réket halványra pirítva átszitáljuk, a szitálás után maradó korparészecskéket megőrölve, a keverékhez adjuk, azután 60 az egészet megfelelő mennyiségű forró tejjel leöntve tésztává gyúrjuk, bizo­nyos ideig állni hagyjuk, majd újra át­gyúrjuk, miközben forró tejet, vajat, esetleg cukrot vagy mézel, továbbá más 65 ízesítőket (fűszereket) adunk hozzá. 2. Az 1. alatt védett eljárás kiviteli módja, aminek az a jellemzője, hogy 4 (négy) súlyrész búzából, 2 kellő) súlyrész rozsból és 1 egy) síi ly rész árpából állít- 70 juk elő a darakeveréket. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents