85798. lajstromszámú szabadalom • Célző berendezés félhomályban és sötétben való cézásra lőfegyverekhez

Megjelent 1931 . évi jú lius hó 1931 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIEÓSÁ6 szabadalmi leírás 85798. SZÁM. — XlX/a. OSZTÁLY. Célzó berendezés félhomályban és sötétben való célzásra, lőfegyverekhez. Borcsiczky Zoltán máv. főellenőr Budapest. A bejelentés napja 1916. évi január hó 24-ike. Lőfegyverrel félhomályban és sötétben a célzás lehetővé tételére szolgál találmá­nyom, a fegyver szerkezetének változta­tása nélkül. 5 Mellékelt rajz a hadseregünknél jelen­leg használatban levő Mannlicher lőfegy­vert ábrázolja és pedig 1. ábra a fegyvert oldalról nézve, 2. ábra a fegyver csövének végét a cél-10 gonnbbal, a fegyveragy felől kissé ferdén nézve, 3. ábra a célgombra alkalmazandó ku­pakot kissé oldalról nézve, 4. ábra a kupak hátsó alsó részét, 15 5. ábra a fegyver irányzékát normális állásban a fegyveragy felől nézve, 6. ábra a pótirányzékot. A célzás köztudomás szerint úgy törté­nik, hogy a kiszemelt 1. ábra (o) tárgyat, 20 (a) célgombot, az irányzék (b) hasítékát és a szem (c) nézőpontját egy egyenes vonalba hozzuk. Félhomályban és sötétben célzáskor a fegyvernek csöve, célgombja és irányzéka nem látható, azonban ha sö-35 tétben villózó (phosphoreskáló) anyagot alkalmazunk a célgombnak agy felőli ol­dalán 2. ábra (x, y, z) felületén, valamint az irányzék 5. ábra (h) hasítéka körül kis felületén az agy felőli oldalon, ezáltal 30 a célzás lehetővé válik. Ugyanez áll va­dászfegyverekre ós pisztolyokra, utób­biaknál elégséges a villózó anygnak csu­pán a célgombon való alkalmazása. A kézben levő hadi lőfegyverek is fel-85 szerelhetők sötétben villózó (phoshores­káló) célgombbal és irányzékkal. Ezen okból a célgombot egy azt teljesen fedő nagyságú ós hasonló alakú, acéllemezből készült kupakkal látjuk el 3. ábra (1, j, r, m, y, z, x, s, n, k, i), melynek (x, y, z) 40 háromszögű felületén bemélyedésben, ütő­déstől való védelem céljából, alkalmazzuk tartós módon a sötétben villózó (phospho­reskáló) anyagot, A kupaknak: 3. ábra (m, r, s, n) oldala az (s, n) élen való de- 45 rékszögű kettős behajlása csavarmentes á. ábra (a) ós (b) lyukkal van ellátva, mely egy recésfejű csavarszeggel szorít­tatik össze. Ez által a célgombot a kupak erősen tartja, mely felfelé sem csúszhat, 50 mivel a különben is ékalakú célgombnak mindkét oldalélén levő kiálló erős 2. ábra (t) fogacska ebben megakadályozza. A kupaknak 3. ábra (y, m, n, k) oldalfelület© üres, vagyis nyitott marad. 55 A fegyver normális állású irányzékára 5. ábra, egy ugyanazon magasságú és (h) hasítékú, de hosszabb acéllemez pótirány­zékot alkalmazunk, melynek két 6. ábra (e) és (f) vége rugószerűen be van haj- 60 lítva. Ezen pótirányzékot felülről a nor­mális állású irányzékra toljuk, úgy hogy annak derékszög alatt befelé hajlított 6. ábra (e') és (fl) fogacskája az irányzék alsó szélébe kapaszkodik. A pótirányzék 65 (h) hasítéka körül, kis bemélyített 6. ábra (g) felületen alkalmazzuk tartósan a villózó (phosphoreskáló) anyagot. Szabadalmi igények: 1. Célzó berendezés félhomályban és sötét- 70 ben való célzásra lőfegyverekhez, jel­lemezve azáltal, hogy magán a célgom­bon, annak agyfelőli felületén ós ma­gán az irányzékon, annak középső ha-

Next

/
Thumbnails
Contents