85772. lajstromszámú szabadalom • Kicserélhető fogú vasvilla

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 85772. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Kicserélhető fogú vasvilla. Homboker und Marienthaler Eisenwaren-Industrie und Handels-Aktieng-esellschaft Moravia cég Marienthal. A bejelentés napja 1921. évi március hó 30-ika. Csehszlovákiai elsőbbsége 1919. évi május hó 8-ika. Ez a találmány a szénákhoz, szeméthez, répához, kavicshoz si hasonlókhoz való vasvillára vonatkozik, amelynek fogai törés esetén újakkal cserélhetők ki. A ta-5 lálmány lényege a fogtartónak egyszerű szerkezetéhen és abban rejlik, hogy a fo­gak fejeit a tartó alkalmas részeibe eresiztjük be. E célból a fogakat a talál­mány értelmében egy U-alakú tartóba il-0 lesztjük, amelyeknek középső szára nyí­lásokkal van ellátva, amelyekben a foga­kat áttolhatjuk. A fogak fejei teljesen a tartó két párhuzamos szára közé kerül­nek és alkalmas módon erősíthetők meg. 5 Egy példaképem kivitelt a csatolt rajz szemléltet, ahol az 1. ábra az új villának axonometrikus képe, a 2. ábra a tartónak metszete, amelybe 0 egy fog van beillesztve, míg a 3. ábra az új villának egy erősebb íoga­natosítási alakját tünteti fel. Az U-alaku (a) tartónak középső szá­rában nyílások vannak kiképezve, ame-5 lyeken a (b) villaágakat toljuk keresztül és pedig úgy, hogy (c) fejeik az U-alakú (a) tartónak szélső szárai közé kerülnek. Valamely kötés, pl. a (d) szegecs megrög­zíti a fogat a tartóban. A tartóra ezen­kívül (e), vagy (f) veretet sízegecselünk, 30 amelyek a villa nyelének befogadására szolgálnak. A villának tört foga könnyen eltávolít­ható és újjal pótolható. E célból csak a (d) szegecset kell a (c) fejből kiütni és a 35 foiet a tartóból kihúzni. Üj fognak behe­lyezésével és beszegecselésével ismét helyre hoztuk és tovább használhatjuk a villát. Az U-alakú (a) tartónak szélső szá­rai, valamint a középső szárában levő 40 nyílások a fogfejeknek támfelületül szol­gálnak, úgyhogy azoknak megmozdulása ki van zárva. Szabadalmi igény: Kicserélhető fogú vasvilla szénához stb.- 45 hez, amit az jellemez, hogy az (a) fog­tartó U-alakúan van kiképezve, amely­nek szélső szárai a fogte.jeket befogad­ják, míg a fogak a lyukakkal ellátott középső tartószáron áthatolnak. 50 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents