85762. lajstromszámú szabadalom • Eljárás joghurtvaj előállítására

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 85762. SZÁM. — IV/e. OSZTÁLY. Eljárás youghurtvaj előállítására. Biber Vilmos gyáros Charlottenburg-. A. bejelentés napja 1916. évi augusztus hó 16-ika. A találmány tárgya eljárás yoghurt­vaj előállítására, olyként, hogy természe­tes vajat a 68063 osztrák szabadalmi le­írásban ismertetett módon vagyis a tej-5 nek a szokásos sterilizálása után, a ba­cillus bulgaricas, bacillus paralacticus vagy hasonló természetű baktériumok tiszta kulturáival külön-külön részletek­ben való kezelése és ezen részleteknek 10 kellő arányokban való utólagos összeve­gyítése által készített tartós yoghurt­szerű tejjel keverünk oly célból, hogy a természetes vaj térfogatát növeljük, anélkül, hogy tápértékét csökkentenők és 15 ízét rontanók. A találmány lényege abban áll, hogy a yoghurtszerű tejnek természetes vajjal való keverése, ill. köpülése meghatáro­zott arányokban, meghatározott homér-20 séklet mellett és a keverőszerkezet (kö­piilőgép) meghatározott fordulatszámá­val történik. A találmány lényege egy példa leírá­sából érthető meg a legkönnyebben. }5 A 68063. sz, osztrák szabadalmi leírás­ban ismertetett módon készített tartós yoghurtszerű tejből 40 litert veszünk és ehez 20 g vajfestéket és 1 kg sót adunk, mire a keveréket kb. 30 C° hőmérséklet 10 mellett és a keverőszerkezet (köpiilőgép) percenkénti 80 fordulatával keverjük. Erre a keverékhez mintegy 50 kg termé­szetes vajat adunk és a keverést ugyan­csak 30 C° hőmérséklet mellett 30 percig ;5 folytatjuk, de a keverőgép valamivel na­gyobb, percenkénti 90 fordulatszámával. Ezen idő elteltével a hőmérséklet 23 C°-ra csökkentjük, mire a felhasznált vaj egy tört részének megfelelő mennyiségű, mintegy 6—10 kg megolvasztott vajat 40 (vaj zsírt) adunk hozzá. Az egészet ezután 23 C° hőmérséklet és a köpülő változatlan fordulatszáma mellett további 10 percig köpüljük, majd pedig az emulziót a szál­lítóedényekbe bocsátjuk le, melyekben a 45 tömeg magától megmerevedik, amivel a yoghurtvaj elkészült. Magától értetődik, hogy a fenti példá­ban megadott számokat csekély határok között felfelé és lefelé változtathatjuk. 50 azonban nagyobbfokú változtatással a végtermék jósága szenved. Már ajánlották yoghurtvaj készítését természetes vajnak közönséges yoghurt­tejjel való keverése által. Az ily yog- 55 hurtvaj azonban az erős utánsavanyodas folytán csupán igen rövid ideig, egy-két napig, tartós. Ellenben a találmány alap­ján a speciálisan, a 68063. sz. osztrák szabadalmi leírás szerint előállított tar- 60 tós yoghurttejjel készített yoghurtvaj jóval hosszabb ideig, három-négy hétig tartható el-Számítások alapján megállapítottuk, hogy a találmány szerint előállított yog- 65 hurtvaj kaloriaértéke a vaj árához képest nem szenvedett lényeges csökkentést, vagyis a természetes vaj értéke az eljá­rással nem romlott le. Ellenben az eljá­rás gazdasági előnye abban áll, hogy a 70 vaj térfogatát növeltük, úgy hogy ugyanazon súlymennyiségű vajjal mint­egy kétszeres nagyságú kenyéríelilletet lehet megkenni. Ezenkívül a yoghurtvaj valamivel nagyobb fehérjetartalmú és 75 egyébként is a yoghurtkészümények elő­nyös sajátságait egyesíti magában.

Next

/
Thumbnails
Contents