85761. lajstromszámú szabadalom • Szobakályha

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAO TAR KIRÁLYI J|g|g|| SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 85761. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Szobakályha. Ujszászy és Mailáth agyag-ipari cég Kiskunfélegyháza. A bejelentés napja 1922. évi junius hó 14-ike. A találmány tárgya szobakályha, mely különböző helyiségek, mint szobák, na­gyobb termek, iskola- vagy kórházi helyi­ségek, stb. fűtésére kiválóan alkalmas, 5 amennyiben a tüzelőanyag jó kihasználá­sát biztosítja és ezenkívül kiküszöböli az eddig ismert cserépkályháknak azt a nagy hátrányát, hogy a lerakódó hamunak, illetve koromnak eltávolításakor a kály­lO hát, illetve legalább is annak fejrészét, le kellett bontani. A találmány lényegileg abban áll, hogy a kályhának a tüzelőtér feletti részében függőleges huzamok vannak kiképezve, .5 melyek mindegyike egy-egy a kályha tetejébe illesztett dugasz által elzárt tisz­títónyíláson át tisztítható. A függőleges huzamok a füstgázok számára hosszú utat 'biztosítanak, míg a kályha tetejébe illesz-10 tett dugaszok által elzárt nyílások lehe­tővé teszik a koromnak és hamunak a kályha szétbontása nélkül való eltávolítá­sát. A korom és hamu eltávolításának megkönnyítésére a függőleges huzamok 5 alsó része lejtősen vagy ívalakú kereszt­metszettel van kiképezve. E felületeken a korom és hamu összegyűlik és könnyen eltávolítható. A találmány tárgyát képező kályhának 0 egy további jellemzője egy a tüzelőteret a füstcsatornáktól elválasztó közfal, mely egyrészt a mellső füstcsatornákba vezető nyílásokkal, másrészt egy a leghátsó füst­csatornába torkolló nyílással van ellátva. 5 Ez utóbbi nyílást egy fémtolóka szabá­lyozza. A nyílás rendszerint el van zárva ós azt csak akkor nyitjuk, ha nagyobb léghuzatot akarunk előállítani. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező kályhának egy foganatosítási alak- 40 ját mutatja. Az 1. ábra metszet az 5. ábra C—D vonala szerint.. A 2. ábra metszet az 5. ábra A—B vonala szerint. A 45 3. ábra a kályha felülnézete, míg a 4. és 5. ábra egy-egy a 2. ábra E—F és G—H vonala mentén vett metszetet szem­léltet. A kályhának a tüzelőteret képező (1) 50 alsó része szokásos módon van kiképezve, míg a kályhának felső részében, kétoldalt, három-három (2, 3, 4) és hátul, középen, egy (5) füstcsatorna van kiképezve. Az (1) tüzelőteret a kályha felső részétől a 55 (6) alaklap választja el, mely a 4. ábrán felülnézetben látható. Ez alaklapban elől két (7, 7) nyílás van kiképezve. E nyílá­sok a (2, 2) füstcsatornákba vezetnek. A (6) aJaklapnak hátsó részén a (8) nyílás 60 van kiépezve, mely az (5) füstcsatornával közlekedik. A (6) alaklap felett foglal he­lyet a (9) fémtolóka, mely betolt helyzeté­ben a (8) nyílást elzárja. Ha a (9) tolók a be van tolva, akkor a 65 füstgázok az (1) tüzelőtérből kanyargó úton a (2, 3, 4) füstcsatornákon át áramol­nak és a (10) csatornán keresztül a ké­ménybe távoznak. Azáltal, hogy a füst­gázok a függőleges huzamokon áramol- 70 nak keresztül, igen nagy fűtőfelületet érünk el. Ha pl. a begyújtásnál erősebb léghuzamra van szükség, akkor a (9) toló­kát kihúzva, a (8) nyílást többé vagy kevésbé szabaddá tesszük, úgy hogy a 75 füstgázoknak egy része a hátsó (5) csa­tornán és a (10) csatornán keresztül áram­lik a kéménybe.

Next

/
Thumbnails
Contents