85655. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés metsző szerszámok csiszolására és lehúzására

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^Wfi SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85655. SZÁM. — XYI/d. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés metsző szerszámok csiszolására és lehúzására. Beck Henrik géptervező Wien. A bejelentés napja 1922. évi november hó 21-ike. Ausztriai elsőbbsége 1921. évi november hó 23-ika. Jelen találmány tárgya metszőszerszá­mok csiszolására ós lehúzására szolgáló eljárás és berendezés. A rajz a találmány tárgyának több ki-5 viteli példáját ábrázolja és pedig aiz I. ós 2. ábra a találmány elvét, a 3. és 4. ábra ollószerű befogómaroklatot golyók számára, az 5. és 6. ábria egy csavaros befogót, a 10 7. és 8. ábra pedig egy tartókészüléket mutat, különösen borotvapengék szá­mára, s 9. és 10. ábra a csavaros befogó egy megváltoztatott kiviteli alakját mutatja, 15 míg a II. és 12. ábra egy a találmány elve sze­rint épült kis csiszológépet tüntet fel. A 13., 14., 15. és 17. ábra a osiszológolyó befogójának egy megváltoztatott kiviteli 20 alakját mutatja egy pengefogókészülékkel összekötve, mely egyúttal a csiszolásnál mint vezető szolgál. A 16. ábra beret vapengék befogására szol­gáló készülék kivitelét mutatja. 25 A találmány szerint, mint az 1. és 2. áb­rákból látható, a csiszolandó, illetve lehú­zandó pengék két, egymást szabályozható nyomással érintő golyók között lesznek át­húzva. A csiszolásra szolgáló golyópárnak 80 (1, 2) nagyobb az átmérője és a szokásos cisiszolóanyagokból, mint karburundum, csiszolópor, arkansasi stb. van, míg a le­húzásra szolgáló kisebb átmérőjű golyók (3) és (4) előnyösen aohatból, acélból stb. 35 vannak, anélkül, hogy a találmány ezen példaképen felsorolt anyagok alkalmazá­sára szorítkozna. A 3. és 4. ábra két lemezszárnyból álló (5, 6) befogómaroklatot tüntet fel, melyek középen (7) ós (8) egy távolságot biztosító 40 rész (dl) közbekapcsolásával össze vannak szegecselve és két résszel (9) és (10) bír­nak, melyben fent és lent egy-egy szegecs (11) a távolságot biztosító résszel együtt eltolható. A két távolságot biztosító rész 45 (12) parafából vagy más ilyenféle anyag­ból vannak és arra szolgálnak, hogy a pen­gét a sérüléstől védjék, mikor a két golyó mögötti térbe ér. A két lemezszárny a vé­gén golyóalakú csészecsapággyal bír a két 50 érintkező (1, 2) és (3, 4) golyópár részére. A nagyobb átmérőjű golyópár a osapágy­csészében nagy felületen fekszik fel, míg a kisebb átmérőjű golyópár csak a csészék néhány (pl. három) kidudorodására fek- 55 szik fel. Ezáltal azt érjük el, hogy a csi­szolást végző nagy golyók a súrlódás által meg vannak akadályozva abban, hogy fo­rogjanak, míg a csak néhány ponton fel­fekvő kis golyók a lehúzásnál forognak, 60 miáltal csendes működés jön létre és, hogy szükség esetén a nagyobb golyók kézzel elforgathatok legyenek, a osapágyesószék (f) ablakokkal vannak ellátva. A (11) sze­gecseknek a nyilak irányában való elto- 65 lása által szabályozható a nyomás, amely­lyel a golyók egymást érintik, hogy az él­nek az erős rászorítás által való megsérü­lését megakadályozhassuk. Az 5. és 6. ábra egy berendezést mutat, 70 amelynél két, középen csavarmenettel el­látott (13) hüvely van alkalmazva a golyó­párok szabályozható feszültséggel való ágyazására, melynél a két belül fekvő golyó az egy-egy szabályozható feszült- 75 ségű (m) rugó által nyomott (14) és (15) csapágycsészék által van támasztva. Az (m) rugók a golyókkal ellenkező végükön

Next

/
Thumbnails
Contents