85625. lajstromszámú szabadalom • Feszmérő

Megjelent 1934. évi április lió 3-án. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁO SZABADALMI LEÍRÁS 85625. SZÁM. — Vll/f. OSZTÁLY. Feszmérő. Mendlik Aladár Budapest. A bejelentés napja 1918. évi március hó 12-ike. A találmány tárgya egy feszmérő, mely gázok vagy folyadékok feszültségének mé­résére szolgál. A feszmérő a következő részekből áll: 5 (a) ház, melybe (b) rugalmas membrán­doboz van belecsavarva, (c) kengyel, mely­nek csavarmenetes nyílásán (d) csavar­menetes pecek megy keresztül; (e) vezető­műhely (d) pecek vezetésére, (f) rugó, mely 10 (d) pecket annak elmozdulása esetén ere­deti állásába visszatéríti; (g) karika, (f) pecek mozgásának határolására; (h) mu­tató, mely (f) pecek végére van erősítve; (i) számlap, (j) üveglap, (k) közbetétgyűrű 15 az üveglap rögzítésére és (1) burkolat. Működés: A feszmérő (m) nyílásán át behatoló nyomás (b) rugalmas dobozt tágítja, miál­tal annak fedele (d) pecket előmozdítja, (d) pecek magas emelkedésű csavarmenet- 20 tel lévén ellátva, elmozdulása közben el fordul s magával viszi (h) mutatót, mely a nyomást mutatja. Szabadalmi igények: Feszmérő, jellemezve azáltal, hogy a nyo- 25 más következtében kiterjedő rugalmas doboz kiterjedési mozgása oly módon vitetik át a nyomást jelző mutatóra, hogy a kiterjedés következtében a do­doz egy vezetékében elfordulható csa- 30 varmenetes pecekre annak hosszten­gelye irányában nyomást gyakorol, mi­által az elfordul s a reáerősített muta­tót magával viszi. 1 rajzlap melléklettel Pallas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents