85601. lajstromszámú szabadalom • Gummitalp

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85601. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Q^^ROO Gumitalp. Kármán Marcel kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1923. évi julius hó 25-ike. A jelenleg használatos gumitalpak hátrá­nya, hogy a cipőre rendszerint ragasztás útján felerősített sarokrészük, melynek járó­felülete természetszerűleg jóval gyorsabban 5 használódik el, mint a tulajdomképeni talp­rész járófelülete, lekopása után nem cse­rélhető ki, úgyhogy a sarokrésznek, pl. ferdére való lekopása után az egész gumi­talp 'kicserélendő, jólehet a talprész még 10 teljesen használható állapotban van. Hátránya az ismert gumitalpaknak, hogy a'talprész recézett járófelülete a sarokrész­hez vezető vékonyabb összekötőrész sima felületébe lépcsoszerűen megy át, minek 15 következménye, hogy a gumitalpas cipő alsó felülete olyan, mint a lyukas talp pótlásaképen 'féltalppal ellátott javított cipőé. Az említett hátrányokat a jelen talál-20 mány értelmében azáltal küszöböljük ki, hogy a gumitalp járórésze a talprészhez vezető összekötőrészhez nemcsak a járó­felület oldalán, hanem az ellenkező oldalon is azonos értelemben lépcsoszerűen csatla-25 kőzik. A sarokrészen ennek járófelületével ellenkező oldalán kiképezett lépcső azon előnyt is nyújtja, hogy az egész gumitalp a cipőn biztosabban és jobban fekszik fél. A csatolt rajzon a találmány tárgyának 30 foganatosítási példája látható. Az 1. ábra az új gumitalp hosszmetszete a 2. ábra I—I vonala mentén, a 2. ábra pedig a gumitalp járófelületének nézete. 85 (a) a gumitalp talprésze, (b) a sarokrész és (c) az (a) talprészt a (b) sarokrésszel összekötő rész. A (b) sarokrész a (c) összekötőrészhez nemcsak (bl) járófelület oldalán, hanem 40 annak ellenkező (b2) oldalán is lépcső­szerűen csatlakozik. A (dl) és (d2) lépcsők azonos értelműek, úgyhogy a (b) sarokrész a (c) összekötőrészhez képest egészben el van tolva. Amint az 1. ábrán látható, a (dl) és (d2) lépcsők nem fekszenek egy síkban, hanem egymáshoz képest célsze­rűen párhuzamos síkokban el vannak tolva. Amíg az ismert gumitalpaknál a sarokrész járófelülete a (c) összekötőrész­ben ferde lépcső útján megy át, ami a 5a papucsszerű járás érzését kelti, a talál­mány tárgyánáL a (dl) lépcső a (c) össze­kötőrészre lényegileg merőleges, amiáltal a rendes bőrtalpas cipőben való járás ér­zését váltjuk ki, csakis azzal a különbség- 55. gel, hogy a talp és sarok a bőrnél rugal­masabb. A (d2) lépcsőt, amint a 2. ábrán láthatjuk, célszerűen a szokásos bőrsarkok­hoz hasonlóan ívszerűen hajló felület, azaz hengerpalást szerint képezzük ki. 60 Az új gumitalp felerősítése a cipőn tet­szőleges ismert módon, pl. ragasztás útján eszközölhető. A (b) sarokrészt azonban sze­gezés által is rögzíthetjük, mert a sarok­rész magas sarok kiképzése esetén is arány- 65 lag vékony; a felszegezés céljából a sarok­részt a szokásos gumisarkakhoz hasonlóan előnyösen (f) mélyedésekkel látjuk el. Az (f) mélyedéseket előnyösen az (fl) kidudo­rodások határolják, miáltal pneumatikus 70 hatású kiemelkedő gyűrűk keletkeznek, ami a járást rendkívül kellemessé teszi. A sarok­rész felerősítése tehát azáltal történhet, hogy a cipőn a (d2) lépcső által adódó (g) üregnek megfelelő bőrlemezt alkalmazunk, 75 mélyhez a sarokrészt (b2) felületével és (d2) lépcsőjével hozzátámasztjuk, illetve hozzáragasztjuk és felszegezzük. Ha a (b) sarokrész (bl) járófelülete le­kopott, a (b) sarokrész egészben vagy rész- 80

Next

/
Thumbnails
Contents