85506. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kozmetikai célokra szolgáló kenőcs előállítására

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85506. SZÁM. — Ill/a. OSZTÁLY. Eljárás kozmetikai cálokra szolgáló kenőcs előállítására. Dezseő Éva kozmetikus és özv. Novágh Károlyné magánzó Budapest. A bejelentés napja 1923. évi február hó 13-ika. A találmány tárgya eljárás kozmetikai célokra, pl. bőr tisztítására, szeplők eltá­volítására stb. szolgáló kenőcs előállítá­sára. Az eljárás szerint készült kenőcs lé-5 nyegileg epének (marhaepének), kakaó­vajnak, spermacetnek és stearinnak me­leg állapotban készült és kihűlni hagyott keverékéből áll, melyhez jobb eloszlás és lágyítás céljából szódabikarbónikát ad-10 hiatunk. Az eljárás a követkzeő: Az epét felfőzzük és kakaovajat, sper­macetet és stearint adunk hozzá. Az egé­szet a keverék alkatrészeinek jó eloszlá 15 sáig főzés közben folyton kavarjuk és ugyancsak kavarás közben hagyjuk ki­hűlni. Kihűlés közben a keverék kenőcs­aliakban dermed meg. A még forró, fo­lyékony keverékhez szódabikarbónikát 20 adhatunk, ami által egyrészt az alkatré­szek jobb eloszlását érjük el. másrészt a kész kenőcs lágyabb. A keverési arány pl, a következő lehet: Marhaepe 100 g Kakaovaj 150 „ Spermacet 40 „ Sitearin 10 „ Szódabikarbónika 6 „ Ezen keverési arány természetesen a kenőcs célja, az elérendő konzisztenzia 80 sitb. szerint változhat. A találmány értelmében előállított ke­nőcs az ismert higany- vagy kéntartalmú kenőcsöktől előnyösen különbözik abban, hogy teljesen méregmentes és a higany- 35 vagy más méregtartalmú kenőcsökkel szemben sem a csonthártyára, sem a szemre nincs káros hatással. A ke­nőcs a bőrt gyengén hámlasztja, amíg minden kellemetlen széplőt és kiütést el- 40 távolított. A házalás után a bőr teljesen sima és az ismert kenőcsökkel ellentétben, utókezelésre nincs szükség. Szabadalmi igények: 1. Eljárás kozmetikai céliokra szolgáló 45 kenőcs előállítására, azáltal jellemezve, hogy felfőzött epéhez kakaovajat, spermaioetet ós stearint adunk és az egészet az alkatrészek benső összekeve­résének elérése után kavarás közben 50 kihűlni hagyjuk. 2. Az 1. igényben védett eljárás fogana.­tosításd módja azáltal jellemezve, hogy a még folyékony keverékhez szóda bi­karbónikát adunk. 55 i'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents