85474. lajstromszámú szabadalom • Eljárás orgános poliszulfidvegyületekből való növényvédőszer előállítására

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85474. SZÁM. — X/b. OSZTÁLY. Eljárás anorganikus poliszulfidvegyületekből való növényvédőszer előállítására. Dr. Kreidl Ignác gyáros Wien. A bejelentés napja 1923. évi junius hó 27-ike. Anorganikus poliszulfidoldatokat, pl. kalciumpoliszulftdoldatokat úgy készíte­nek, hogy kalciumvegyületeket, mint kal­ciumoxidot vagy hidroxidot, kénnel és víz-5 zel együtt felforralnak. Kalcium- vagy más fémek szilárd poliszulfidjait eddig úgy állították elő, hogy a megfelelő fém­sókat kénnel összeolvasztották, amely mű­velethez azonban igen magas (200—300°) 10 hőmérséklet szükséges. Kísérletekkel meg­állapítottam, hogy aránylag nagyon ala­csony hőmérsékleten és rövid reakciótar­tam mellett szilárd, oldható fémpoliszulfi­dek képződnek, ha a cserebontáshoz alkal-15 mas katalizátorokat alkalmazunk. Ilyen katalizátorok pl. szulfidok (alkaliszulfidok), szulfitok, thioszulfátok vagy más anorga­nikus vagy organikus kénvegyületek, adott esetben oldószerek, mint pl. víz vagy 20 széndiszulfid stb. csekély mennyiségének hozzáadása mellett. Növényvédőszerül pl. a következő poli­szulfidok jönnek tekintetbe: az alkaliföld­fémek, az arzén, réz vagy ólom poliszulfid-25 jai, melyek magukban vagy egymással összekeverve alkalmazhatók. Példa : 15 rész báriumszulfidot és 2 rész arzéntrioxidot 10 rész kénnel összekeve­rünk, kb. 1 rész vizet és 0.5 rész nátrium- 30 szulfidot adunk hozzá és keverés közben 80—100°-ra melegítjük fel. Ezután a keve­réket ki hagyjuk hűlni. Oldat készítésére a port megfelelő mennyiségű vízben old­juk. 35 Szabadalmi igények: 1. Eljárás anorganikus oldható poliszul­fidvegyületekből való növényvédőszer előállítására, azzal jellemezve, hogy az alkaliföldfémek, az arzén, ólom, réz 40 vagy más fémek oxid-, hidroxid- vagy szulfidjait kénnel és katalizátorként ható anyagokkal, pl. anorganikus vagy organikus szulfidok, szulfitok, thioszul­fátok vagy más kénvegyületekkel kö- 45 rülbelül a víz forráspontjára hevítjük. 2. Az 1. igényben védett eljárás foganato­sítási módja, azzal jellemezve, hogy a fenti anyagokhoz a cserebontás előtt oldószereket, pl. vizet vagy széndiszul- 50 fidot adunk. I'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents