85412. lajstromszámú szabadalom • Ujítás borgonyaültetőgépen

— 2 — gai a (7) kerék fogaiból kikapcsolódnak, a (4) szekrény fenekének elzárásával egy­idejűleg tehát az (5) elosztóhenger a for­gásból kikapcsolódik. 5 Arra az esetre, ha az egyszerre elve­tendő sorok számát egymástól függetle­nül változtatni akarjuk, a (6) nyílásoknak megfelelő helyeken a (9) tolókák vannak alkalmazva. 10 Szabadalmi igények: 1. Újítás burgonyaültetőgépen, melynél elől fészekvájó, hátul pedig fészekbe-1 akaró kések vannak elrendezve, az­által jellemezve, hogy a kések össze­lő kötőrúdja fogaskerékáttételek közbeik­tatásával a bürgonyatartószekrény fe­nóklapjával oly módon van összekap­csolva, hogy a kések felemelkedésével egyidejűleg a fenék önműködően bezá­rul. 20 2. Az 1. igényben védett újítás fogana-* tosítási alakja, azáltal jellemezve, 'hogy az elosztóhenger tengelyén, a henger hajtására szolgáló (8) fogas­kerék a (23) rugó hatása alatt áll és 25 eílcsúsatathatóan van felékelve, a ké­sek (15) összekötőrúdjából pedig a (24) kampónyúlvány áll ki, mely a (11) emeltyű előreforgatása közben ai (8) fogaskereket a (23) rugó ellenében 30 oldaltcsúsztatja és ezáltal az elosztó­hengert a forgásból kikapcsolja. 1 rajzlap melléklettel. l'íillas nyomda, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents