85385. lajstromszámú szabadalom • Eljárás festőanyag előállítására dioxiperilénből

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MAGIAK KIRÁLYI ^^Hí SZABADALMI BIEÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 85385. SZÁM. — IV/f. OSZTÁLY. Eljárás festőanyag előállítására dioxiperilénből. Pereira Hans bankár Wien A bejelentés napja 1923. évi májas hó 11-ike. Ausztriai elsőbbsége 1922. évi május hó 18-ika. A találmány festőanyag előállítására vonatkozik dioxiperilénből és lényege az, hogy dioxiperilénbe ként vezetünk be. Az alábbi foganatosítási példánál fekete, 5 csávából is festő kén-tartalmú festőanya­got kapunk. A súlyrész dioxiperilént (112) 1 súlyrész nátriumszulfiddal és 2 súlyrész kénnel megömlesztünk és egy ideig kb. fél órán át 10 200—300°-ra hevítünk. Az ömlesztéket víz­zel kilúgozzuk, mire a festőanyag fekete por alakjában visszamarad és nátriumszul­fidból való lecsapás útján tisztítható. Az új festőanyag koncentrált kénsavban me­l5 legén kékesibolya színnel oldható, ellen­ben vízben, alkoholban és jégecetben oldha­tatlan. Nátriumhidroszulfidnak (NasSsOO alkáliás vizes oldatában szennyes ibolya színű csávát ad, mely a pamutot koncen­trációja szerint barnára, illetve barna ár- 20 nyalatú feketére festi. A festék annyira saválló, hogy még; meglehetősen koncen­trált sósav sem nem old a festékből sem­mit, sem színét nem változtatja meg. Ha­sonlóképen alkáli- és fényálló és nátrium- 25 hipokloritoldattal szemben indifferens. Szabadalmi igények: 1. Eljárás festőanyag előállítására dioxi­perilénből, azzal jellemezve, hogy dioxi­perilént kénnel vagy alkáliás kén- 30 vegyületekkel vagy alkálihidroxiddal és kénnel hevítünk. 2. Az 1. igényben védett eljárás további kiképzése, azzal jellemezve, hogy a festőanyagot alkáliszulfid vizes oldatá- 35 ból való kicsapás útján megtisztítjuk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents