85283. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges viaszok előállítására

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jKMfflL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85283. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás mesterséges viaszkok előállítására. Dr. Dubovitz Hugó végy és zm é ni ök Budapest. A bejelentés napja 1922. évi május hó 31-ike. Az ezidőszerint mesterséges viasz elne­vezés alatt forgalomba kerülő termékek paraffinnak más anyagokkal, mint cere­zinnel, gyantával és más egyebekkel való 5 keverékéből állanak, az igazi viaszok tu­lajdonságait azonban meg sem közelítik. A jelen találmány tárgyát tevő eljárás­sal ezzel szemben a természetes viaszok chemiai és fizikai tulajdonságait nagyon 0 megközelítő termékeket állíthatunk elő. Lényegében a találmány szerinti eljárás abban áll, hogy szilárd zsírokat oxydá­lunk. Az oxydálást a folyóssá tett oxydálandó 5 anyaggal célszerű magasabb hőmérsékle­ten oly módon eszközölni, hogy abba leve­gőt vagy oxygént, vagy más szabad oxy­gént tartalmazó gázt vezetünk be. A hő­mérséklet optimuma 145 ér 150° C közt ) van. A tapasztalás szerint a behatás ma­gasabb nyomáson 5—10 atm. mellett — lényegesen rövidebb idő alatt megy végbe, mint közönséges vagy alacsony nyomáson. Fémek, fémoxydok vagy nehéz fémszappa­í nok jelenléte az átalakulást még inkább gyorsítja. A nyomásnak, a hőmérséklet­nek és a behatási időnek megváltoztatása a végtermék tulajdonságait befolyásolja, ami lehetővé teszi egy előre meghatáro-1 zott tulajdonságú anyag előállítását. Ha kiindulási anyagul faggyút vagy más szilárd zsírt választunk, oly anyagot kapunk, mely fizikai sajátságait illetőleg a lanolinhoz — mely chemiai szempontból szintén viasz — hasonló, sőt vízfelvevő- 35 képessége még amazénál nagyobb is lehet. Szabadalmi igények: 1. Eljárás mesterséges viaszok előállítá­sára, jellemezve azáltal, hogy szilárd zsírokat oxydálunk. 40 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás fogana­tosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy az oxydációt levegőnek vagy oxygén­nak, vagy más szabad oxygént tartal­mazó gáznak a folyóssá tett oxydá- 45 landó anyagba való bevezetése által eszközöljük. 3. Az 1., 2. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy az eljárást magasabb nyomáson 50 — célszerűen 5—10 atmosphéránál — végezzük. 4. Az 1—3. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy az eljárást fémek, fémoxydok 55 vagy nehéz fémszappanok jelenlétében eszközöljük. i'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents