85232. lajstromszámú szabadalom • Berendezés váltakozó áramfeszültség szabályozók érzékenységének növelésére

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 85232. SZÁM. — Vll/G. OSZTÁLY. Berendezés váltakozóáramú feszültségszabályozók érzékenységének növelésére. Magyar Siemens-Schuckert Művek Villamossági K. T. Budapest. A bejelentés napja 1920. évi julius hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1919. évi június hó 4-ike. A jelen találmány célja váltakozóáramú feszültségsizabályozók érzékenységének növelése. Ismeretes dolog, hogy automa­tikus feszültségszabályozók gyanánt ren-5 desen relaisket alkalmaznak, amelyeket vagy a hálózatban vagy a generátor kap­csain jelentkező feszültségingadozások be­folyásolnak. Ismeretes az, alkalmazott ké­szülékek szerkezete, amelyeknél az állandó 0 értéken tartandó E feszültség hatását egy rugó által létesített P húzóerő egyen­súlyozza ki. Ha a feszültség értéke AE-vel változik, úgy ezen értékváltozásnak a rugófeszültség AP változása felel meg. 5 Megközelítő és gyakorlatilag kielégítő pontossággal jellemzi az erők változását a AE __ AP E ~~ egyenlet. Ezen egyenletből világosan lát­ható, hogy minél nagyobb a fenti quotiens, 0 annál nagyobb a szabályozó érzékenysége. A jelen találmány módot nyújt arra, hogy ezt a ciuotienst és így az érzékeny­séget megnöveljük. Ezt a kitűzött célt a találmány értel-5 mében elérjük azáltal, hogy az összfeszült- ga ségnek egy állandó értékű hányadát le­fojtjuk és így a relaisbe az álllandó fe­szültséget csak részben, a feszültség­ingadozásokat azonban teljes értékükben 10 vezetjük be. E célból telített és telítetlen fojtótekercsek vagy transformátorok kom- Ha, binációját alkalmazzuk. A feszültség re­laist természetesen a redukált feszültség­nek! megfelelően kell tekercselni. 15 " Az 1. ábrában feltüntetett berendezés esetében két fojtótekercset (di) és (d2 ) sorbakapcsoltunk; a kélt tekercs a teljes hálózati feszültségre van kapcsolva. A (di) fojtótekercs a normális feszültség mellett erősen telített, míg a (d2 ) tekercs 40 nem telített. A (d2 ) tekerccsel párhuzamo­san kapcsoltuk a feszülltségszabályozó (s) feszültségtekercsét. A fojtótekercsek kap­csain mért feszültségek geometriai ösz­szege: 45 E = e, + ea ahonnét a (d2 ) fojtótekercs kapcsain mért feszültség e2 = E — ex Ha a (di) fojtótekercs telítése oly nagy- 50 i'okú, hogy az (ej) feszültség gyakorlatilag állandónak tekinthető, akkor a feszültség­változás AE _ AE E — ex e2 ahonnét világosan következik, hogy az össz- 55 feszültségnek a fojtótekercsekre való tet­szőleges megosztása által a felszültség­relais érzékenysége tetszés szerint növel­hető: p. o. e-t — e, e, = IC T akkor és 60 AE = 2 AE e, = e9 = AE E 2 X ea A 3 AE 3 ~E akkor es 65

Next

/
Thumbnails
Contents