85216. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízben szegény szappanok előállítására

Megjelent 934 934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 85216. SZÁM. — Xl/e. OSZTÁLY. Eljárás vízben szegény szappanok előállítására. Dr. Légrádi Tivadar vegyész Wien. A bejelentés napja 1922. évi november hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1922. évi augusztus hó 8-ika. Ismeretes már vízben szegény szappa­noknak olymódon való előállítására, Hogy a rendes úton főzött szappant szárítják. Ezen az úton azonban likacsos termékeket 5 kapunk, amely tulajdonság a szappanokat könnyebben oldhatókká és gyorsabban fogyóvá teszi, mint ha közvetlenül tömö­rebb masszát állítanánk elő. Mint a kísér­letek mutatták, a szárított szappanok igen LO erős kompressziója, amely lényegesen na­gyobb nyomást igényel, mint amilyennel a verés vagy a tömörítés azokra hat, nem eredményez észrevehetően eltérő tulajdon­ságú termékeket. A már meglevő likacsok 15 az erős nyomás alatt valószínűleg záród­nak ugyan, de megmarad az a törekvésük, hogy ismét kitágulnak, mihelyt a nyomás megszűnik. A szappanok főzés közben és főzés utáni erősebb felhevítése, amely az 20 elszappanosításho'z szükséges víz eltávolí­tását idézi elő, a zsírsavas sók perzselődése és bomlása, valamint a víz makacs fogva­tartása miatt nem ajánlatos. Meglepő módon azonban azt találtuk, 25 hogy tetszés szerint víztelenített termé­kekhez juthatunk, ha a szappant nem a rendes módon, főzéssel, hanem — képlete­sen szólva — a sütő eljáráshoz hasonlóan állítjuk elő. Ehhez szükséges, hogy a zsí-80 rokhoz, mielőtt azokat a lúggal összehoz­nék, elegendő százalék ©1 nem szappano­sod ó, el nem sza p p anos íth a t ó, nehezen szappanosítható, vagy esetleg akár köny­nyebben elszappanosítható anyagokat ada-85 goljunk, azután a szappanosítást fogana­tosítsuk és az így keletkezett terméket a meg nem támadott anyagban tartósabb hevítés útján célszerűen keverés köz-beai víztelenítsük. Az így keletkezett termékeik vízben igen szegények, azonban a meg 40 nem támadott, ill. meg nem támadható anyag rendkívül finom elosztása következ­tében mégis kitűnően habzanak, és így szövöttáruk mosására, mint különösen testápolásra alkalmasak. 45 Különösen meglepő, hogy a szilárd, el nem szappancsított anyag finom elosztása a kész szappan használatánál olymódon hat, mintha folyékony állapotban volna, azaz önmagában is tisztítóan hat, mint pl. 50 a benzin, tetralin stb. Ez a jelenség azon alapszik, hogy a hozaganyagok csak ak­kor képeznek homogén elegyet a Sízappan­anyaggal, ha a víz csaknem teljesen el van távolítva, ami eddig nem volt ismére- 55 tes. Ez a rendkívül benső elegyedés és finom elosztás a szappan használatánál krémszerű kellemes habot eredményez. A találmány szerinti eljárással továbbá a kitűnő habzóképesség mellett a tisztító- 60 hatás növekedéséit is elérjük. Ezenkívül az eljárás révén olcsóbbodást is érünk el, minthogy a hozagok rendesen olcsóbbak, minit a zsírok, végül pedig az ily módon előállított szappanok igen tartósak. 65 Hozagok gyanánt alkalmazhatók szén­hidrogének, különösen magas forrpontúak, mint paraffin, paraffinolaj, vazelin, cere­zin, továbbá viaszok, mint méhviasz, gyapjuzsír, montánsav, karnaubviasz, 70 vagy ezek alkatrészei, mint montánviasz, gyapjuzsírolein, és így tovább. Továbbá japánviasz, stearin, vagy más zsírok és zsírsavak. Az eljárás aránylag nagy gyantamennyiségek hozzáadását is lehe- 75 tővé teszi. Különböző hozaganyagok ele­gyét is alkalmazhatjuk. A találmány szerinti eljárás segélyével

Next

/
Thumbnails
Contents