85213. lajstromszámú szabadalom • Többszinű nyomtató eljárás

Megjelent 42 934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jBEnK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85213. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Többszínű nyomtató eljárás. Turkin Nikolai Wasiliewitch egyetemi hallgató Moszkva. A bejelentés napja 1914. évi február hó 11-ike. A találmány többszínű nyomtatásra vo­natkozik és a találmány szerinti eljárás víz- és fényálló festékek alkalmazását té­telezi fel, amelyek például az alább le-5 írandó módon állíthatók elő. A szóbanforgó festékek úgy művészi festményekhez, mint nyomtatásra is al­kalmazhatók és előállításuk úgy történik, hogy a kívánt festőanyagokat valamely 10 hordozóban, amelynek főalkatrésze aliza­rinolaj (törökvörösolaj), feloldjuk és ezál­tal a festéknek a hordozóban való kollo­idális oldatát hozzuk létre. A festőanyag hordozójának előállítása célszerűen úgy 15 történik, hogy alizarinolajat (törökvörös­olajat) és bázikus aluminiumacetát vagy valamely alkaliföldfém, ill. alkalifém só­ját, vagy pedig mindkettőt, t. i. bazikus aluminiumacetátot és valamely alkali-20 földfém vagy alkalifém sóját együttesen hevítjük. A festőanyagot ezen hordozóval egyesítjük, mimellett a körülmények sze­rint naftalint vagy más anyagokat is ad­hatunk a masszához. 25 A jelen találmány szerint a többszínű nyomtatásra szolgáló lemezeket úgy állít­juk elő, hogy azokat egy hordozóban kol­loidálisan elosztott festőanyagból álló masszával vonjuk be. ahol a hordozó fő-30 alkatrésze alizarinolaj. A találmány további tárgya csapocs­káknak, pálcikáknak és lemezeknek a fentemlített, festőanyagot tartalmazó masszából való előállításában és ezen ésa-85 pocskáknak, pálcikáknak vagy lemezek­nek nyomtatásra alkalmas tömbök képe­zésére való felhasználásában áll. A találmány szerinti eljárás gyakorlati végrehajtása az alábbi módon történik. 40 Vörös nyomtatófesték készítése esetén először a következő három keveréket állít­juk elő: a) 100 g bázikus aluminiumacetát és 200 g alizarinolaj (törökvörösolaj); b) 10 g skarlátpor és 45 100 g alizarinolaj (törökvörösolaj); c) 20 g naftalin és 20 g halolaj (cethalolaj). Ezt a három keveréket elegyítjük és ál­landó kavarás és hevítés mellett a követ- 50 kező alkatrészekből álló gyantakeveréket adjuk hozzá: 50 g kanadabalzsam, 250 g velencei terpentin, 100 g kopálgyanta, 50 g fenyőgyanta, 25 g elemi gyanta (amyris) és 50 g gumilakk. Ezen masszához még 25 55 g glukózát adunk, amelyet előzetesen ; gyantaporral keverhetünk. A masszát új­ból felfőzzük, míg annyira konzistens nem lesz, hogy lehűlés közben megszilárdul. Ezen festőanyaggal sűrűnfolyó gyanta- 60 keveréket elegyítünk, melyet előzetesen -125 g halolajból (cethalolajból), 65 g ko­pálgyantából és 225 g (95%-os) borszesz­ből vagy más alkalmas oldószerből főzés útján állítottunk elő. Ha a massza a keze- 65 lésre túlsűrű volna, akkor valamely oldó­szert, pl. toluolt adhatunk hozzá, míg sű­rűsége a kívánt fokra nem csökken. A fenti masszába, vagy más hasonló, hordozó gyanánt alkalmazható masszába 70 bármilyen festőanyagot bevihetünk. Az előzőkben használt „alizarinolaj" név alatt oly közömbös terméket értünk, amelyet oliva-olajnak, vagy más olajok­nak, pl. ricinusolajnak, gyapotolajnak és 75 egyéb glycerinéthereket, palmitinsavat, , ; oiajsavat stb. tartalmazó olajoknak kén­savval való kezelése által kapunk. A leírt módon, vagyis festőanyagoknak lakkhoz hasonló masszákban való felöl- 80

Next

/
Thumbnails
Contents