85211. lajstromszámú szabadalom • Egyes betütömbökből összeállított cégtábla

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85211. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Egyes betütömbökből összeállított cégtábla. Deutsche Luxfer Prizmen Ges. m. b. H. cég Berliu-Weissensee. A bejelentés napja 1921. évi junius hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1919. évi január hó 13-ika. Cégtáblák, melyek egyes, egymás mellé helyezett betűtömbökből vannak össze­állítva, eddigelé az egyes betűtömbök kö­zött, elkerülhetetlen csúnya illesztési helye-5 ket mutatnak, miáltal a cégtáblák értéke nagy mérvben csökken. A jelen találmány szerint normaltöm­bökből oly cégtáblát lehet előállítani, mely ezen tömbök kiképzése folytán egységes 10 táblának benyomását kelti. A találmány továbbá lehetővé teszi, hogy aránylag vé­kony anyagból, pl. vékony pléhekből sta­bil betűtömböket állítsunk elő, amit azáltal érünk el, hogy az egyes tömbök homlok-15 felületét hornyoljuk. A mellékelt rajzban a találmányt képező cégtábla példaképpen egy foganatosítás! alakban van feltüntetve. Az 1. ábra két betűtömb egy részének hom-20 loknézete. A 2. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint. A 3. ábra három, különböző szélességű betű­tömböt tüntet fel. 25 Az (a) végdarab (1. ábra), valamint a hozzá csatlakozó (b) normaltömb. hom­lokfelületükön, a (c) hornyokkal vannak ellátva. A (d) keret, mely a táblát körül­veszi és mely szilárdan van az (a, b) töm-80 bőkkel összekötve, az (e) hornyokkal van ellátva. Az egyes tömböknek (f) illesztési helyei a hornyolások következtében feltű­nés nélküli átmenetet képeznek úgy, hogy az egész cégtábla egy egységes táblának benyomását kelti. A (c) hornyok az egyes 35 tömböknek szilárdságát is növelik, miáltal igen vékony anyagból igen merev tömbö­ket lehet előállítani. Az egyes betűknek különböző szélessége folytán az eddig ismert, egyes betűkből 40 összeállított cégtábláknál a tömböknek kü­lönböző szélessége igen zavarólag hat. Ezen nehézmény a találmányt képező cégtáblá­nál teljesen el van kerülve, mert az egyes illesztési helyek és az egyes betűtömbök 45 különböző szélessége egyáltalán fel sem tűnnek. Szabadalmi igények: 1. Egyes betűtömbökből összeállított cég­tábla, jellemezve azáltal, hogy az egyes 53 tömbök homlokfelülete hornyolva van, miáltal a tömbök és a cégtábla mere­víttetnek és a hornyokkal összeeső illesz­tési helyek nem tűnnek fel. 2. Az 1. alatt igényelt cégtáblának e^gy 55 foganatosítási alakja, jellemezve az­által, hogy a cégtábla kerete is hor­nyolva van. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents