85169. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sokszorosítások előállítására

Megjelent 1934. évi május hó 1 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALM1 R f&ÓSÁ8 SZABADALMI LEÍRÁS 85169. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Eljárás sokszorosítások eló'állítására. Hermáim Hurwitz & Co. cég- Berlin. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1921. évi augusztus hó 20-ika. Ismeretes egy eljárás, amelynél vala­mely alkalikusan reagáló tintának olyan folyadékkal való kölcsönhatása útján, amely egyéb anyagok mellett timsót vagy 5 más alumíniumsót tartalmaz, egy közöm­bös merev felületen latens írásjeleket kapunk, amely ellentétben a közömbös lap egyéb helyeivel, zsírfestékek, különös sen glicerintartalmú zsírfestékek felvé­tő telére képes. Feltaláló már most azt találta, hogy a latens, zsírfestókeket felvevő írásjelek­hez, illetve képelemekhez vezető ezen reakció egész általánosságban fellép, ha 15 a lapon való előkészítést olyan fémsók oldataival foganatosítjuk, amelyek alkar liákkal, különösen ammóniákkal vagy más, tintaalkatrész gyanánt alkalma­zandó anyagokkal oldhatatlan oxidokat, 20 illetve hidroxidokat vagy másfajta vegyü­leteket képeznek. így például azt találtuk, hogy ilyen­fajta latens, zsírfestékeket felvevő írás­jegyeket kapunk, ha a lapok előkészítése 25 vassókkal, különösen vasoxidsókkal, zink­s ókkal, rézsókkal, ezüstsckkal, ónsókkal stb. történik. Mindenkor fellép a kicsapó tin­tával kontaktus útján előállított eredeti és a lapon keletkező írás-, illetve képelem 80 közötti viselkedésben a különbség, szem­ben a lap más részeivel. Feltaláló azonban továbbá azt találta, hogy ez a reakció akkor is foganatosít­ható, ha a közömbös lap helyett, amely 85 pl. homályos üvegből áll, olyan fémek­ből való lapokat alkalmazunk, amelyek­nek sói, mint fent leírtuk, a kicsapó tin­tával adják a reakciót. Ez esetben szük­séges a lapot akképpen előkészíteni, hogy a tinta által való kicsapásra alkalmas 40 sónak igen finom, meg nem mérhető rétege keletkezzék. Ezt az eljárást a következőkben néhány példával fogjuk megvilágítani. /. példa. 45 Veszünk pl. egy alumíniumlapot és ezt bedörzsöljük olyan folyadékkal, amely igen híg sósavból áll, mimellett a korábbi szabadalmakból ismeretes adalékok szin­tén jelen lehetnek. Ezzel a folyadékkal 50 a lapot bedörzsöljük, amennyire csak lehet megszárítjuk és ráhelyezzük az alkalikus, pl. ammoniákos tintával beírt eredetit. Ez utóbbi leemelése után alapba ismert módon zsírfestékeket hengerelünk 55 vagy dörzsölünk be, amelyekhez, éppen úgy, mint a régi szabadalmakban, glice­rint is adhatunk. Az így előkészített lap­pal éppen úgy lehet nyomni, amint az a közömbös üveglapokra nézve ismeretes. 60 II. példa. Kellőképpen ezüstözött, pl. sárgarézből vagy vörösrézből való lapot olyan elő­készítőfolyadékkal vonunk be és szárazra dörzsölünk, amely salétromsavat tartalf» 65 maz, igen erős hígításban. Ezzel a lappal az eredetivel való kontaktus után, ismert módon lehet nyomást végezni. III. példa. Lehetőleg tiszta vasból való csiszolt és 70 homályosított lapot be- és szárazra dör­zsölünk olyan folyadékkal, amely csekély koncentrációban sósavat és kénsavat és kis mennyiségű salétromsavat tartalmaz és azután ismert módon érintkezésbe hoz- 75 zuk az alkalikus tintával írt eredetivel.

Next

/
Thumbnails
Contents