85116. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üreges mesterséges textilrost előállítására

>leíí.jelent 1934. évi május hó 15 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85116. SZÁM. — XIVa/1. OSZTÁLY. Eljárás üreges mesterséges textilrost előállítására. Drut Lazare mérnök Villeurbonne. A bejelentés napja 1920. évi május hó 22-ike. Franciaországi elsőbbsége 1919. évi május hó 13-ika. A szabadalom tárgya eljárás üreges mesterséges textilrost előállítására. Az ezpn eljárás szerint a megfelelő oldatból előállított üreges mesterséges textilrost 5 belsejében egymásmelleit elhelyezett pa­rányi légbuborékok sorát tartalmazza. Ezen, a belsejében légbuborékokat tar­talmazó, üreges textilrost a mesterséges textilrostok előállítására alkalmas olda-10 tok bármelyikének segélyével előállít­ható. Használható pl. ezen üreges mes­terséges textilrost előállítására a viskoze, a rézammoniákos cellulozeoldat, a kollo­dium, a zselatin, a cellulozeacetát stb. t5 Eddig az ezen oldatok segélyével elő­állított mesterséges textilrostok tömörek (nem üregesek) voltak. Légbuborékok­nak a textilrost belsejébe való bevezetése azonban a textilrost külsejét teljesen to megváltoztatja és annak olyan minősége­ket és sajátságokat ad, aminőkkel a tö­mör mesterséges textilrostok nem bírnak, így pl. az eddig ismert műselyem nehéz, áttetsző és hideg fogású. Ezzel szemben 5 a jelen találmány tárgyát képező eljárás szerint készült üreges mesterséges textil­rost igen könnyű, átlátszatlan és igen meleg fogású. A textilrostba a gyártás közben beveze-5 tett légbuborékok mennyiségének meg­felelő megválasztásával az üreges textil­rost tulajdonságainak fokát tetszésszerint lehet módosítani és pl. a műselyem gyár­tására rendszerint használt oldatból ki-5 indulva, teljesen gyapjúkülsejű és fogású üreges mesterséges textilrostot nyerhe­tünk. Levegő helyett bármilyen más, a hasz­nált oldatokra hatással nem biró, azaz iners gázt, vagy gázkeveréket, tehát pl. 40 oxigént, hidrogént, nitrogént stb. is lehet alkalmazni. A lég- vagy más gázbuborékok beveze­tése a textilrostba bármily módon történ­hetik, pl. azáltal, hogy a választott oldal- íh ból és a levegőből emulziót készítünk, me­lyet az iparban használt bárminő mód szerint, pl. levegőnek az oldatba közvetle­nül való befuvatásával, ismert emulzio­náló készülékek segélyével, vagy injek- 50 torok útján, veréssel (köpüléssel) stb. ál­líthatunk elő. Az így előállított emulzió elég tartós ahhoz, hogy az üreges mesterséges textil­rostnak a műselyem gyártásnál használt 55 szálhúzó szájdarabok segélyével való elő­állítását lehetővé tegye. Az emulzió tar­tósságát alkalmas anyagoknak, mint pl. szappannak, albuminnak, zselatinnak stb. a használt anyagokhoz való hozzáadása- 60 val fokozni lehet. Ezen eljárás nemcsak fonalak fonására (húzására), hanem lapok, lemezek, szala­gok, hártyák stb. gyártására is alkalmaz­ható. 65 A találmány tárgyát képező eljárás szerint készült üreges mesterséges textil­rost csakúgy, mint az említett oldatokból kapott valamennyi mesterséges (tömör) textilanyag, festőfürdők hatásának is ki- 70 tehető. A fenti leírásban az eljárást folytonos textilrostok előállítására való alkalma­zásában ismertettük. Természetes azon-

Next

/
Thumbnails
Contents