85113. lajstromszámú szabadalom • Ráncolt légzőtömlő légzőkészülékekhez

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYÍ ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85113. SZÁM. — XVIII/l). OSZTÁLY. Ráncolt légzó'tömlö légzőkészülékekhez. Dr&gerwerk, Heinr. & Bernh. I)raj»er cég- Lübeck. Pótszabadalom a 79869. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1917. évi március hó 23-ika. Németországi elsőbbsége 1916. évi február hó 4-ike. A 79.869. számú törzsszabadalomban légzőkészülékek számára szolgáló ráncolt légzőtömlő van védelem alá helyezve, mely hosszirányban behúzott húzószala-5 gokkal ellátott vagy ilyenek nélküli védő­hálóval van bevonva. A tömlő végeire erő­sített hálóbevonat egyedül, vagy egy vagy több hosszirányú szalaggal együtt szabja meg és korlátozza a tömlő hosszirányú 10 megnyúlását és ezáltal a tömlőt szakadás ^g-ellen védi. A találmány tárgya ily, szakadás ellen K' védett ráncolt tömlőre vonatkozik és a p hálóbevonatnak hossz- és harántirányú ' 15 szalagokból képezett szalagrács alkalma­zásában áll. Az ily szalagrács még fokozot­tabb mértékben mutatja a hálóbevonat előnyeit, melyek főképpen a könnyű és egyszerű előállításban és megerősítésben, 20 továbbá a tömlő mindenkori külső meg­vizsgálásának lehetőségében és a szakadás elleni biztonságban állanak. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példaképpeni foganatosítás! alakja van feltüntetve. 25 A feltüntetett foganatosítási alak sze­rint a bevonat a (z) hosszirányú és (q.) ha­rántirányú szalagokból képezett tömlő­szerű szalagrácsból áll, mely az (m) száj­darabbal ellátott (f) ráncolt tömlő fölé van 30 húzva. A szalagrács végei, nevezetesen a (z) hosszirányú szalagok végei alkalmas módon, pl. a (c) átkötéssel, a ráncolt tömlő végeihez vannak erősítve. Szabadalmi igény. 35 A 79.869. számú törzsszabadalomban vé­dett ráncolt légzőtömlő foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a háló­bevonat (z) hosszirányú és (q) haránt­irányú szalagokból képezett szalag- 40 ráccsal van helyettesítve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Buciapest.

Next

/
Thumbnails
Contents