84994. lajstromszámú szabadalom • Áramfejlesztő csoport

^ . Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84994. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Áramfejlesztő csoport. Biró Alajos főmérnök Arad. A bejelentés napja 1919. évi február hó 3-ika. A találmány tárgya égési motorból és váltakozóáramú generátorból álló áramfej­lesztő csoportra vonatkozik, amely kis fo­gyasztónak változó és időszakos áram-5 fogyasztását, a tüzelőanyag- és olajkészlet időszakos kiegészítésétől eltekintve, min­dennemű kezelés nélkül, teljesen önműkö­dően látja el. A találmány szerinti áramfejlesztőcso-10 port lényege abban áll, hogy a generaxor teljesítményét többszörösen meghaladó tel­jesítményű motor a változó fordulatszám­mal járó generátornak meghatározott maximális fordulatszámánál oldódó és a 15 generátor normálfeszültségének megfelelő minimális fordulatszám elérésekor ismét záródó, önműködő tengelykapcsoló révén van a feszültséget a minimális fordulat­számnak megfelelő normálértékre csök-20 kentő szabályozóberendezéssel és motort a tengelykapcsoló oldott állapotában üzemen kívül helyező leállítószerkezettel felszerelt váltakozóáramú generátorhoz kapcsolva, amelynek forgó része egy a generátor 25 minimális fordulatszámáról a maximális fordulatszámára való felgyorsítása mellett a generátor teljesítményének többszörösét akkumuláló lendítőtömeggel van össze­kötve. 30 A mellékelt rajz 1. ábrájában a találmány tárgyának egy példaképpeni megoldása van vázlatos füg­gőleges metszetben feltüntetve, amelyben az áramfejlesztőrésznek nagysága a hajtó-85 motorhoz képest kissé túlozva van. 2. ábra az önműködő tengelykapcsolás alaprajza. (1) az égési motor, (2) a fegyverzetteker­cselést hordó stator, (3) pedig a váltakozó áramti generátornak a gerjesztőtekercse- 40 lést hordó rotora. A hajtómotort a generá­torral összekötő oldható tengelykapcsoló a rotor tengelyén ülő (4) tárcsából áll, ame­lyen az (5) csapok körül lengő (6) súrlódó pofák vannak alkalmazva, amelyek a (8) 45 tengelyen ülő másik (7) kapcsolórész kö­penyfelületével működnek össze. A (8) ten­gelyt a motor forgattyútengelye a (9, 9) kúpkerék-közlőmű révén hajtja. A súrlódó kapcsolásnak alább ismerte- 50 tett pillanatnyi átkapcsolását elérendő, az i(5) csapokon a centrifugáltömeg gyanánt működő (10) emelők vannak kilendíthetően ágyazva, melyek ékalaltú (11) végükkel rugóhatás alatt álló (12) kilincsekkel mű- 55 ködnek együtt. A (12) kilincsek (13) forgás­tengelye ugyancsak a (4) tárcsára van sze­relve. A (10) emelőt a (14) rugó húzza a (4) tárcsa közepe felé. A (10) emelő és a (6) surlódópofa közé a (15) rugó van iktatva, 60 amely a (6) surlódópofát a (7) kapcsoló­rész felé nyomja. A (10) emelő (16) ütkö­zője és a (6) pofa (17) orra a pofa löketét határolja. A generátor (3) rotorának tengelye a 65 (18) lendítőkereket hordja. A súlypont excentricitásából eredő oldalerők hatásá­nak és az üresjárású munkának csökken­tésére a következő sajátszerű ágyazást alkalmazzuk. 70 A (19) rotortengely a (20) golyós nyak­csapágyon van felfüggesztve és a (21) és (45) golyós csapágyak révén van oldal­irányban alátámasztva. A (19) tengelyen a (22) kardan segélyével a (23) tengely van 75 felfüggesztve, melynek alsó vége a (24) golyóscsapágy révén a (21) gyűrűben van

Next

/
Thumbnails
Contents