84924. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kénsavnak központi bevezetésére mechanikai szulfátkemencékbe

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84924. SZÁM. — IYh/1. OSZTÁLY. Berendezés kénsavnak központi bevezetésére mechanikai szulfátkemencékbe. Farbenfabriken vorni. Friedr. Bayer & Co. cégr Leverkusen Köln m. A bejelentés napja 1920. évi március hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1919. évi július 30-ika. A mechanikailag működtetett kalcináló kemencék, amelyeket szulfátkemencéknek is neveznek (1. pl. a 137906. sz. német sza­badalmat) és amelyek szilárdan álló üst-5 tel és mechanikai kavarómű vei vannak felszerelve, eddigelé csak sósavnak és szul­fátnak konyhasóból és biszulfátból való előállítására használták. Sósavnak és szulfátnak kősóból és kénsavból való elő­•0 állítására ezek a kemencék a gyakorlat­ban nem váltak be, mert nem lehet elérni a sónak egyenletes keverését a savval; a kénsavat nem lehetett azon akadály foly­tán, amelyet a forgó kavarómű létesít, .5 központosán bevezetni és nem volt meg­akadályozható, hogy az ne jusson esetleg a mozgó kavarókarok fölött a csészének távolabb kifelé fekvő kalcináló zónájába, miáltal a kapott szulfát használhatat-10 lanná vált. A jelen találmány olyan berendezésre vonatkozik, amellyel ezt a hátrányt elke­rüljük. A találmány tárgyának egy foga­natosítási példáj EL £L mellékelt rajzon van 15 feltüntetve. A rajzon feltüntetett átfo­lyási fazék alkalmazásával elérjük a szük­séges kénsavnak olyan bevezetését, hogy az azi üst közepén találkozik a megfelelő mennyiségű kősóval, miáltal jó szulfátot 0 kapunk. A tengely csapágyán a szifon­zárral ellátott (A) átfolyási fazék van el­rendezve, amely résztvesz a kavarómű forgásában. Ezen fazékba van a szilárdan álló vagy; szintén forgó (B) beömlési cső 5 bevezetve. A beömlési csőnek a csésze fe­delén átvezető nyílásának tömítési helye a (C) védőcső segélyével a kemencetöm­bön kívül van elhelyezve, miáltal ezen a helyen el vannak hárítva a zavarok. A kénsav a beömlési csövön át szakadat- 40 lanul folyik az átfolyási fazékhoz és ilyen módon a csésze közepébe. Ezen az úton ez utóbbi 100° C-ra előmelegíttetik. A sósav előállítása, amely biszulfátból a következő egyenlet szerint NaCl + HaSOí = Na-SO. + HC1, megy végbe, a kénsav átfolyási fazék se­gélyével a következő egyenlet szerint: 2 NaCl + fLSOi = Na.SOí + 2 HC1, tehát kétszer annyi sósavteljesítménnyel 50 foganatosítható ugyanolyan mennyiségű szulfátra vonatkoztatva a mechanikailag működtetett szulfátkemencében, ami tete­mes tüzelőanyagmegtakarítással és mun­kaesökkentéssel jár. Emellett azonban az 55 is lehetséges, hogy a muffolakemencét szükség esetén azonnal újból biszulfát megbontására alkalmazzuk, anélkül, hogy az üzemet meg kellene szakítanunk. Szabadalmi igények: 60 1. Berendezés mechanikai szulfátkemen­céken a kénsav bevezetésére, jelle­mezve azáltal, hogy a tengely csap­ágyán (B) beömlési csővel ellátott át­folyási fazék van elrendezve, amely 65 résztvesz a kavarómű mozgásában, oly célból, hogy a folyadéknak a muffola közepébe való bevezetését elérjük. 2. Az 1. igény szerinti berendezés foga­' natosítási alakja, jellemezve azáltal, 70 hogy a beömlési csőnek a muffolatokon átvezető nyílásának tömítési helye a kemencetömbön kívül van elhelyezve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents