84817. lajstromszámú szabadalom • Eljárás világos szinű- és légálló kondenzációs termékek előállítására fenolokból és aldehidekből

— 2 — savat 90°-ra hevített olaj fürdőben 85° C-ra melegítünk. Ehhez finom poralakj á­ban 15 súlyrész a-polioximetilémt adunk és annyi l U normál-kénsavat boesájtunk 5 bele, hogy a massza exotermikusan reagál és a polioximetilén feloldódik. Ezután to­vábbi 5 súlyrész a-polioximetilént adunk hozzá és még Vs normál-kénsavat csepeg­tetünk bele, míg a reakció be nem fejező-10 dik. Most a reakciókeveréket szűrjük és a masszát kihűlés után 100—100 cm3 vízzel ismételten hidegen mossuk, azután 100 súlyrész 0.3%-os hidrogénszuperoxiddal összerázzuk, esetleg néhány óra hosszat 15 állni hagyjuk és végül az oxidálószert vízzel való többizbeni mosás útján ismét eltávolítjuk. Az ily módon kapott félter­méket további mennyiségű formaldehid hozzáadáisával oldhatatlan, teljesen fény-20 és légálló termékké alakíthatjuk át. Az ezen eljárás szerint előállított ter­mékek fényállandósága akkor sem vál­tozik, ha azokat a mosófolyamat befeje­zése után gyengén ható k on ta k t usszerek­kel keverjük, ami bizonyos körülmények 25 között átlátszatlan anyag vagy gyorsabb keményedés elérésére kívánatos. Szabadalmi igény: Eljárás világosszínű fény- és légálló old­hatatlan kondenzációs termékek elő- 30 állítására fenolokból és aldehidekből, jellemezve azáltal, hogy a lehetőleg cse­kély mennyiségű kontaktusanyaggal előállított oldható közbenső konden­zációs termékeket 40° C-nál alacso- 85 nyabb hőmérsékletű vízzel való ismé­telt kirázás után olyan termékek hígí­tott, vizes oldataival kezeljük, melyek fenolokra oldó vagy oxidáló hatást gyakorolnak, mire ezen oldószerek 40 utolsó nyomainak hideg vízzel való el­távolítása után szokásos módon az old­hatatlan végtermékekét előállíthatjuk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents