84734. lajstromszámú szabadalom • Sebészeti műszer testüregekbe való bevezetésre

Meg-jelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI q^ggjjjg SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84734. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Sebészeti műszer testüregekbe való bevezetése. joodloe Aareiel Eliis sebészorvos Chattanooga Tennessee állam, É. A. E. Á. A bejelentés napja 1921, évi szeptember hó 19-ike. A találmány tárgya sebészeti műszer, íülönösen az emberi vagy állati test üre­geibe való bevezetésre idegen testek és anyagoknak eltávolítása vagy a test jelső részeinek megvizsgálása végett. A találmány tárgyának lényege abban üli, hogy iá cső külső végén fedő-, illetve bo­rítólemez van elrendezve, amely a csővel ígyütt tárgyak megfogására alkalmas, nimellett azonban a megfogandó tárgy a iemez megfelelő kivágása folytán látható narad. A találmány tárgyát tevő műszer külö­nös metsző vagy vágó műszerekkel, csipe­szekkel, tükrökkel és más oly műszerekkel ígyütt alkalmazható, amelyek műtétek végrehajtásához vagy beteg szövetek il­letve fejlődmények felkutatására szol­gálnak. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­riak oly kiviteli alakja van példaképen vázlatosan feltüntetve, amely a légcső megvizsgálására alkalmas. Az 1. ábra a találmány tárgyának ezen ki­viteli alakját oldalnézetben ábrázolja. Á 2. ábra a műszer hosszmetszete. A 3. ábra annak felülnézete. A 4. ábra metszet az 1. ábra IV—IV vonala szerint. Az 5. ábra a műszer végére szerelt fedőle­mez mozgatására való rúd felülnézete. A 6. ábra a műszer külső végét ai fedőle­mez felemelt helyzetében ábrázolja. A 7. ábra ugyancsak a műszer külső végét a lemez eltolt helyzetében szemlélteti. A 8. ábra a műszer végét a fedőlemez le­hajlított helyzetében mutatja. A 9. ábra a műszer külső végének metszete a lemeztartó alkatrész módosított kikép­zése mellett. 40 A találmány tárgyát tevő műszer mind­két végén nyitott hosszúkás (5) csőből áll, amely egyik végén (6) fogantyút hord, úgy, hogy a csövön át az üreg tetszőleges pontja megtekinthető. Az (5) műszercső 45 felső részén (7) rúd van elrendezve, amely­nek keresztmetszete ívalakú (4. ábra). A (7) rúd mellső vége villaalakú (3. ábra) és a villát képező ágak (8, 8) nyílásokkal van­nak ellátva, úgy, hogy a (9) fedőlemez a 50 (7) rúdhoz forgathatóan erősíthető. A (9) lemez rendesen az (5) cső ferdén lemetszett végén nyugszik (1., 2., 3. és 9. ábra). A (7) rúd hátsó vége a (6) fogantyúban kiképe­zett hasítékon megy keresztül, amely ily 55 módon ezen a helyen a (7) rúd vezetésére szolgál. A (6) fogantyú agyában furat van, amelybe a (10) állító csavar van csava­rolva a (7) rúdnak az (5) csövön való hossz­irányú elmozgásánáak határolása végett. 60 A (7) rúd (11) gombot hord, amely a (7) rúdnak befelé való eltolását határolja. Az (5) cső alkalmas (12) vezetékkel van ellátva, amelyben a (7) rúd mellső része eltolható. A (12) vezeték elrendezése foly- 55 tán a (7) rúd a testnyílás falával érintke­zésbe nem jöhet. A (9) lemez alsó vagy belső lapja csiszolt, vagy tükörrel látható el, hogy azok a tárgyak is láthatók legye­nek, amelyek nem fekszenek a szem ten- 70 gelyében. Az (5) cső felső részének (14) hornyában ' a (13) rúd tolható el, amely a (7) rúd alatt fekszik. A (9) lemez a <13) rúddal (15)-nél

Next

/
Thumbnails
Contents