84581. lajstromszámú szabadalom • Sámfa

_ Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÍLYI SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 84581. SZÁM. i/l). OSZTÁLY. Sámfa. Zbirál Bedrich kereskedő Prága. A bejelentés napja 1922. évi junius hó 3-ika. Csehszlovákiai elsőbbsége 1922. évi márcias hó 12-ike. A találmány tárgya oly sámfa, mely minden cipőhosszra és szélességre pon­tosan állítható be. A találmány szerinti sámfa egy bádog­) ból való torokrészből és egy sarokrészből áll, melyek egymással a találmány egy lényeges részét képező feszítőmű révén csuklósan vannak kapcsolva. A találmány egy további lényegét egy a cipő széles-I segéiiek megfelelően beállítható toroklemez képezi. A csatolt rajzon a találmány szerinti sámfa egy példája hosszmetszetben van feltüntetve. Az (1) toroklemez engedékeny i bádogból áll, oly célból, hogy oldalainak összeszorítása révén könnyen lehessen a cipő szélességének megfelelően alakítani. Hasonló módon van kiképezve a (2) sa­roklemez, melv a könnyű megfogást és a cipőből való kihúzást lehetővé tevő (2a) 20 kampóval bír. Az (1) toroklemez (3) pont­jához és a (2) saroklemez (5) pontjához egy-egy (4), ill. (6) csavarorsó van csukló­san kapcsolva, melyek a kettős csavar­menettel ellátott közös (7) csavaranya ré- 25 vén beállíthatóan egyesíthetők, úgy hogy a sámfát a cipőbe való helyezés után lehet szétterpeszteni, ami által a cipő ki­feszíttetik a kellő alakra. Szabadalmi igény: 30 Sámfa, jellemezve az (1) torokrészt és a (2) sarökrészt egymással csuklósan kap­csoló (4, 6, 7) feszítőszerkezet által, mely a két részhez kapcsolt (4, 6) csa­varorsókat egyesítő kettős csavarme- 85 netű (7) csavaranyából áll. 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents